วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดพิธีบูชาข้าวพระ


[ 10 ก.ค. 2562 ] - [ 16114 ] LINE it!

สมาธิ
พระพุทธศาสนา
วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดพิธีบูชาข้าวพระ
ข่าว BOON NEWS ประจำวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดพิธีบูชาข้าวพระ

     วัดพระธรรรมกายซีแอตเติล ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าสหวาระเดือนเกิด 

วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดพิธีบูชาข้าวพระ

     สำหรับพิธีกรรมภายในงานคณะสงฆ์ และสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรและสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร ก่อนที่จะประกอบพิธีถวายทิพยปุพผามาลา โดยมีกัลยาณมิตรรัฐ เนตรไทย และกัลยาณมิตรเพยาว์ เนตรไทย เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย พร้อมทั้งเป็นประธานในพิธีจุดประทีปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ส่วนพิธีถวายพวงมาลัยหอมสุคันธมาลา โดยมีกัลยาณมิตรเคน เหง่าสีวัด, กัลยาณมิตรบัวทอง ศรีจันทวรวงศ์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมในพิธีบูชาข้าวพระ พร้อมทั้งประกอบพิธีทอดผ้าป่าสหวาระเดือนเกิด โดยมีกัลยาณมิตรสืบสวัสดิ์ สายสมร และกัลยาณมิตรรัฐ เนตรไทย เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีถวายลูกนิมิต โดยมีผู้แทนนำกล่าวคือ กัลยาณมิตรสืบสวัสดิ์ สายสมร และกัลยาณมิตรรองศาสตราจารย์ด๊อกเตอร์จันทร์พิมพ์ สายสมร

วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดพิธีบูชาข้าวพระ

    ต่อจากนั้นจึงเป็นพิธีถวายกองบุญยานพาหนะแก้ว โดยมีผู้แทนนำกล่าวคือ กัลยาณมิตรเคน เหง่าสีวัด, กัลยาณมิตรบัวทอง ศรีจันทวรวงศ์ ส่วนครอบครัวลีพัฒนะพันธ์ เป็นประธานในพิธีถวายกองบุญเสนาสนะ และในโอกาสนี้ทุกท่านก็ได้รับฟังโอวาทอันทรงคุณค่าตากพระมหาประพาส ปภาโส ท่านประธานสงฆ์ และได้พร้อมใจกันถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกัน เพื่อตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้

วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดพิธีบูชาข้าวพระ

 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
วัดพระธรรมกายดีซี จัดพิธีบูชาข้าวพระวัดพระธรรมกายดีซี จัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดงานบุญบูชาข้าวพระวัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดงานบุญบูชาข้าวพระ

วัดพระธรรมกายปาล์มบีช จัดพิธีบูชาข้าวพระวัดพระธรรมกายปาล์มบีช จัดพิธีบูชาข้าวพระHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ