วัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์ก เปิดคลาสสอนสมาธิชาวท้องถิ่น


[ 13 ส.ค. 2562 ] - [ 16127 ] LINE it!

สมาธิ
พระพุทธศาสนา
วัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์ก
เปิดคลาสสอนสมาธิให้กับชาวท้องถิ่น

วัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์ก เปิดคลาสสอนสมาธิชาวท้องถิ่น

     วัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์ก เมืองโจฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้ เปิดคลาสสอนสมาธิชาวท้องถิ่น วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2562

วัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์ก เปิดคลาสสอนสมาธิชาวท้องถิ่น

    เริ่มต้นด้วยให้ผู้มาปฏิบัติธรรมแนะนำตัวเอง พูดถึงเหตุผลว่าทำไมถึงอยากฝึกสมาธิ

วัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์ก เปิดคลาสสอนสมาธิชาวท้องถิ่น

    ก่อนเริ่มนั่งสมาธิ พระอาจารย์ให้ผู้มาปฏิบัติธรรมยืดเส้น ปรับร่างกาย พระอาจารย์ได้พูดถึงความสำคัญและประโยชน์ของสมาธิอีกด้วย หลังจากนั้นพระอาจารย์นำผู้มาปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิเป็นเวลา 30 นาที ทุกคนนั่งสมาธิอย่างสงบผ่อนคลายและมีความสุข

วัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์ก เปิดคลาสสอนสมาธิชาวท้องถิ่น

    หลังจากนั่งสมาธิแล้ว พระอาจารย์ได้สอบถามให้ทุกคนได้แชร์ประสบการณ์ ทุกคนมีประสบการณ์ที่ดีและมีความสุขจากการนั่งสมาธิ


Johannesburg Meditation Centre South Africa

    Wat Phra Dhammakaya temple Johannesburg held a meditation class on Sunday,11th August 2019. 

    Before the class started the five new visitors introduced themselves and told the rest of the class why they were interested to join. After that the teaching monk started the meditation process by introducing them to relaxation exercises. 

    And the teaching monk then told them how important and the benefit of meditation are. 

    The class then spent 30 minutes meditating and they successfully completed it, leaving everybody calm and peaceful. In closing the meditation session, the teaching monk asked all attendees to share their experiences of the session.

    Wat Phra Dhammakaya temple Johannesburg would like to share this achievement and merits with everybody else.

 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก จัดพิธีบูชาข้าวพระวัดพระธรรมกายเดนมาร์ก จัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดพิธีบรรพชาสามเณรธรรมทายาทวัดพระธรรมกายบอสตัน จัดพิธีบรรพชาสามเณรธรรมทายาท

พิธีบูชาข้าวพระ ณ วัดพระธรรมกายไอจิพิธีบูชาข้าวพระ ณ วัดพระธรรมกายไอจิHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ