วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดตักบาตรพระเข้าพรรษา


[ 16 ส.ค. 2562 ] - [ 16144 ] LINE it!

สมาธิ
พระพุทธศาสนา
วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดตักบาตรพระเข้าพรรษา
ข่าว BOON NEWS ประจำวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562

วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดตักบาตรพระเข้าพรรษา

      วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้จัดตักบาตรพระเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ใจกลางเมือง Woking

วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดตักบาตรพระเข้าพรรษา

     เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้จัดงานตักบาตรพระเข้าพรรษา ใจกลางเมือง Woking ณ ลาน Jubilee Square โดยภายในงานครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์ 4 ประเทศ ประกอบด้วย อังกฤษ, ศรีลังกา พม่า และอินเดีย มาเป็นเนื้อนาบุญ ซึ่งมีผู้สนใจทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งพิธีกรรมเริ่มโดยประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัย และพิธีอาราธนาศีล 5

วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดตักบาตรพระเข้าพรรษา

     จากนั้น Mr. Rana Mutsuddi ตัวแทนของอาสาสมัครชาวท้องถิ่นวัดพระธรรมกายลอนดอน ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานตักบาตรในครั้งนี้ โดยจัดขึ้นเพื่อถือปฏิบัติเป็นประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ ในการทำบุญในช่วงเข้าพรรษา และจะได้แบ่งอาหารบางส่วนไปมอบให้กับองค์กรดูแลช่วยเหลือคนไร้บ้านในอังกฤษ 2 องค์กรคือ Food Bank และ York Road Project ในโอกาสนี้ตัวแทนผู้ว่าการเมืองโวคกิ้ง คุณ Saj Hussain ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดงานตักบาตร และได้กล่าวความประทับใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในวันนี้ ก่อนจะเป็นตัวแทนรับมอบอาหารจากคณะสงฆ์ จากนั้นทุกท่านได้รับฟังโอวาทจากพระภาวนาวิริยวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายลอนดอน ท่านประธานสงฆ์ ซึ่งท่านก็ได้กล่าวอนุโมทนาบุญในทุกความดีของทุกท่านที่มาร่วมกันสั่งสมบุญในวันนี้

วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดตักบาตรพระเข้าพรรษา

     หลังจากนั้นเป็นการกล่าวแสดงความในใจและกล่าวขอบคุณจากผู้ดูแลองค์กรช่วยเหลือทั้ง 2 ซึ่งทั้งสองต่างประทับใจในความมีน้ำใจของชาวพุทธทุกท่านเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน พร้อมทั้งได้ร่วมกันนั่งสมาธิ เพื่อกลั่นกาย วาจา ใจ ให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่กำลังเกิดขึ้นในพิธีตักบาตรพระ ซึ่งมีสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวอังกฤษ มาร่วมตักบาตรพระในครั้งนี้ โดยทุกท่านต่างประทับใจและอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานครั้งต่อๆ ไปที่ด้วย

วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดตักบาตรพระเข้าพรรษา

วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดตักบาตรพระเข้าพรรษา
 
 


Desktop Version Desktop Version    



บทความที่เกี่ยวข้อง
วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ จัดปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองเจนีวาวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ จัดปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองเจนีวา

พิธีสมโภชพระประธานฉลอง 3 ปี สถาปนาวัดพระธรรมกายเอกเกอร์ซุนด์พิธีสมโภชพระประธานฉลอง 3 ปี สถาปนาวัดพระธรรมกายเอกเกอร์ซุนด์

วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ จัดพิธีทอดผ้าป่าวัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ จัดพิธีทอดผ้าป่า



Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ