พิธีสมโภชพระประธานฉลอง 3 ปี สถาปนาวัดพระธรรมกายเอกเกอร์ซุนด์


[ 16 ส.ค. 2562 ] - [ 16251 ] LINE it!

สมาธิ
พระพุทธศาสนา
พิธีสมโภชพระประธานฉลอง 3 ปี
สถาปนาวัดพระธรรมกายเอกเกอร์ซุนด์ 
ข่าว BOON NEWS ประจำวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562

พิธีสมโภชพระประธานฉลอง 3 ปี สถาปนาวัดพระธรรมกายเอกเกอร์ซุนด์

     วัดพระธรรมกายเอกเกอร์ซุนด์ จัดพิธีสมโภชพระประธานฉลอง 3 ปี เนื่องในโอกาสสถาปนาวัดพระธรรมกายเอกเกอร์ซุนด์

พิธีสมโภชพระประธานฉลอง 3 ปี สถาปนาวัดพระธรรมกายเอกเกอร์ซุนด์

    เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม ที่ผ่านมา คณะกัลยาณมิตรประเทศนอร์เวย์ ได้พร้อมใจกันมาร่วมพิธีทอดผ้าป่างานสมโภชพระประธาน เนื่องในโอกาสสถาปนาวัดพระธรรมกายเอกเกอร์ซุนด์ ประเทศนอร์เวย์ ครบ 3 ปี โดยได้รับความเมตตาจากพระมหาวุฑฒ์ สุวุฑฺฒิโก เป็นประธานสงฆ์ โดยทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์และปฏิบัติธรรม พร้อมทั้งได้ร่วมกันตักบาตรและถวายภัตตาหาร

พิธีสมโภชพระประธานฉลอง 3 ปี สถาปนาวัดพระธรรมกายเอกเกอร์ซุนด์

    ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีสมโภชพระประธาน โดยมีพิธีตัดสายสิญจน์มหามงคล ในการนี้สาธุชนก็ได้ร่วมกันสวดสรรเสริญพระธรรมกาย ส่วนคณะสงฆ์ก็ได้เจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นสาธุชนได้ร่วมกันอัญเชิญผ้าไตรจีวรสำหรับทอดผ้าป่าถวายแด่คณะสงฆ์เข้าสู่ศูนย์กลางพิธี โดยได้รับความเมตตาจากพระเถรานุเถระจากหลายประเทศร่วมงานได้แก่ พระครูภาวนาวิริยกิจ เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ,พระครูสมุห์เสรี สิริสมฺปนฺโน เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ, พระปลัดกล้าณรงค์ ญาณวีโร เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนอร์เวย์, พระมหาบุญมา คุตฺตปุญฺโญ รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน, พระมหาวิสาร์กร ปภสฺสโร วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม และพระพีรติ วีรธมฺโม วัดพระธรรมกายบูโรส

พิธีสมโภชพระประธานฉลอง 3 ปี สถาปนาวัดพระธรรมกายเอกเกอร์ซุนด์

     สำหรับพระประธานที่อัญเชิญมาประดิษฐาน ณ วัดพระธรรมกายเอกเกอร์ซุนด์ เป็นองค์พระธรรมกายสีทอง สมบูรณ์ด้วยลักษณะมหาบุรุษ หน้าตักกว้าง 1 เมตร สูง 1.38  เมตร รวมฐาน พระรัศมีรอบองค์พระกว้าง 1.8 เมตร ปัจจุบันมีพระอาจารย์วรพงษ์ เขมวํโส ทำหน้าที่รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเอกเกอร์ซุนด์

 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ จัดพิธีทอดผ้าป่าวัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ จัดพิธีทอดผ้าป่า

วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดพิธีตักบาตรเนื่องในวันแม่วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดพิธีตักบาตรเนื่องในวันแม่

วัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์ จัดงานบุญวันอาทิตย์วัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์ จัดงานบุญวันอาทิตย์Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ