วัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์ก เปิดคลาสสอนสมาธิชาวท้องถิ่น


[ 20 ส.ค. 2562 ] - [ 16177 ] LINE it!

สมาธิ
พระพุทธศาสนา
วัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์ก เปิดคลาสสอนสมาธิชาวท้องถิ่น

วัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์ก เปิดคลาสสอนสมาธิชาวท้องถิ่น

     วัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์ก เมืองโจฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้ เปิดคลาสสอนสมาธิภาคภาษาอังกฤษให้กับชาวท้องถิ่น ประจำวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โดยมีพระภูวิชญ์ วรธมฺโม เป็นพระอาจารย์

วัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์ก เปิดคลาสสอนสมาธิชาวท้องถิ่น

     เริ่มต้นพระอาจารย์ได้แนะนำตัวเอง พูดคุยสร้างความเป็นกันเองและเปิดสื่อสมาธิและอธิบายให้ผู้มาปฏิบัติธรรมได้ฟัง

วัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์ก เปิดคลาสสอนสมาธิชาวท้องถิ่น

    ก่อนเริ่มนั่งสมาธิ พระอาจารย์ได้พูดถึงเรื่องของความสำคัญใจและให้หลักในการดูแลรักษาใจ หลังจากนั้นพระอาจารย์นำผู้มาปฏิบัติธรรม 30 นาที ทุกคนนั่งสมาธิอย่างนิ่งสงบและผ่อนคลาย

วัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์ก เปิดคลาสสอนสมาธิชาวท้องถิ่น

    หลังจากนั่งสมาธิแล้ว พระอาจารย์ได้สอบถามให้ทุกคนได้แชร์ประสบการณ์ ทุกคนมีประสบการณ์ที่ดี ผ่อนคลายตัวเบาและมีความสุขจากการนั่งสมาธิJohannesburg Meditation Centre South Africa

    Wat Phra Dhammakaya temple Johannesburg held an English meditation class by Venerable Puwish Varadhammo on Sunday, 18th August 2019. 

    Before the class started the teaching monk introduced himself and showed Meditation's video and explained it.

    After that he started the meditation session by introducing them to relaxation exercises and then told them about the importanace of the mind and how to take care of it.

    The class then spent 30 minutes meditating and everybody successfully completed it, and they felt calm and peaceful.

    In the end of meditation session, the teaching monk asked all attendees to share their experiences of the session
 
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดพิธีถวายกองบุญการศึกษาวัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดพิธีถวายกองบุญการศึกษา

วัดพระธรรมกายไอจิ จัดสอนสมาธิชาวท้องถิ่นวัดพระธรรมกายไอจิ จัดสอนสมาธิชาวท้องถิ่น

วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดพิธีปิดโครงการอบรมสามเณรธรรมทายาทวัดพระธรรมกายลอนดอน จัดพิธีปิดโครงการอบรมสามเณรธรรมทายาทHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ