วัดพระธรรมกายดีซี จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองวัดครบรอบ 18 ปี


[ 22 ส.ค. 2562 ] - [ 16158 ] LINE it!

สมาธิ
พระพุทธศาสนา
วัดพระธรรมกายดีซี จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองวัดครบรอบ 18 ปี 
ข่าว BOON NEWS ประจำวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562

วัดพระธรรมกายดีซี จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองวัดครบรอบ 18 ปี

    วัดพระธรรมกายดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองครบรอบ 18 ปี วัดพระธรรมกายดีซี

วัดพระธรรมกายดีซี จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองวัดครบรอบ 18 ปี

    ภายในงานกัลยาณมิตรอุเทน มาลีวัตร์  เป็นประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันอาราธนาศีล 5 และฟังคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ส่วนกัลยาณมิตรศิริเพ็ญ ประมูลทรัพย์ ,กัลยาณมิตรอุเทน มาลีวัตร์, และกัลยาณมิตรรวินท์ ชินวงศ์ ได้เป็นประธานนำกล่าวคำถวายภัตตาหาร ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันถวายเครื่องไทยธรรมและตักบาตรแด่คณะสงฆ์ที่เมตตามาเป็นเนื้อนาบุญในครั้งนี้ 

วัดพระธรรมกายดีซี จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองวัดครบรอบ 18 ปี

    ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป่าฉลองวัด โดยมีกัลยาณมิตรสุริสา กัลยาณมิตรพัฒนพงษ์ พุ่มทิม และกัลยาณมิตรศุลีพร ศุขจรัญ เป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่า จากนั้นเป็นพิธีมุทิตาพระเถระ ซึ่งในปีนี้วัดพระธรรมกายดีซี มีพระเถระ 2 รูป ได้แก่พระมหาอาริยะ โอทาโต และพระมหาเหมือนฝัน สํวรชโย ต่อมาจึงเป็นพิธีกล่าวคำถวายไทยธรรม โดยมีกัลยาณมิตรปราณี เทพทาราคุณ เป็นประธานนำกล่าวคำถวายไทยธรรมมุทิตาพระเถระ ซึ่งสาธุชนทุกท่านต่างปลื้มปีติในกิจกรรมงานบุญวันนี้เป็นอย่างยิ่ง

วัดพระธรรมกายดีซี จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองวัดครบรอบ 18 ปี
Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยวัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย

วัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดพิธีบุพเปตพลีวัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดพิธีบุพเปตพลี

วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ จัดปฏิบัติธรรมเมืองชวีสวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ จัดปฏิบัติธรรมเมืองชวีสHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ