การอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดกิจกรรมทอดกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี v- star


[ 11 ก.ย. 2562 ] - [ 16198 ] LINE it!

สมาธิ
พระพุทธศาสนา
การอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดกิจกรรมทอดกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี v- star
ข่าว BOON NEWS ประจำวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562

การอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดกิจกรรมทอดกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี v- star

    โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดกิจกรรมทอดกฐินสัมฤทธิ์และมอบผ้าไตรประธานกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี v- star ประจำปีพุทธศักราช 2562  ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

การอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดกิจกรรมทอดกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี v- star

     เมื่อวันวันเสาร์ที่ 7 กันยายน ที่ผ่านมา ประธานกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี v-star กว่า 350 วัด และนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการกว่า 2,163 คน จาก 320 โรงเรียน ได้เดินทางมาร่วมงานอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดกิจกรรมทอดกฐินสัมฤทธิ์และมอบผ้าไตรประธานกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี v- star ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยได้รับความเมตตาจากพระครูสมุห์ธานินทร์ ปุญฺญนนฺโท ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเยาวชนโลก เป็นประธานสงฆ์ ภายในงานนายสันติ รุ่งสุขพลากร ประธานชมรมพุทธศาสตร์สากล กล่าวรายงานโครงการแด่ประธานสงฆ์

การอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดกิจกรรมทอดกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี v- star

    จากนั้นเป็นพิธีมอบผ้าไตรประธานกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี v- star กว่า 350 ชุด เพื่อให้ประธานกฐินกระทำภารกิจอันสำคัญนี้ ด้วยการที่ทำหน้าที่ในการปกป้องทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและเป็นต้นบุญต้นแบบในการสร้างบารมีให้แก่ชาวโลก ด้วยการเป็นตัวแทนของชุมชนไปทอดกฐินสัมฤทธิ์ให้แก่วัดต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อไม่ให้มีกฐินตกค้างอีกต่อไป

การอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดกิจกรรมทอดกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี v- star

    สำหรับกิจกรรมในวันนี้เป็นไปเพื่อสร้างความเข้าใจขั้นตอนการจัดกิจกรรมทอดกฐินสัมฤทธิ์ที่ถูกต้อง และส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักการทำงานเป็นทีมการวางแผนงาน ฝึกความเป็นผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกมีความมั่นคงในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมชาวพุทธที่ดีงามสืบไป

การอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดกิจกรรมทอดกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี v- star

 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
มูลนิธิธรรมกายและวัดพระธรรมกาย ช่วยเหลือภัยน้ำท่วม จ.พิษณุโลกมูลนิธิธรรมกายและวัดพระธรรมกาย ช่วยเหลือภัยน้ำท่วม จ.พิษณุโลก

วัดพระธรรมกาย จัดงานวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายวัดพระธรรมกาย จัดงานวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย ช่วยภัยน้ำท่วมภาคอีสานวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย ช่วยภัยน้ำท่วมภาคอีสานHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวพระพุทธศาสนา