วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดสอนสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่น


[ 23 ก.ย. 2562 ] - [ 16256 ] LINE it!

สมาธิ
พระพุทธศาสนา
วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดสอนสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่น
ข่าว BOON NEWS ประจำวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562

วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดสอนสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่น

    วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้จัดสอนสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่น 

วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดสอนสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่น

    สำหรับการจัดสอนสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่น ทางวัดพระธรรมกายลอนดอน ได้จัดเป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อให้ชาวท้องถิ่นได้เรียนรู้การฝึกสมาธิ ซึ่งทุกท่านได้ผ่อนคลายร่างกายด้วยการยืดเส้นเบาๆ ก่อนจะเรียนรู้วิธีการนั่งสมาธิในการวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 โดยในวันนี้พระอาจารย์ได้แนะนำวิธีปฏิบัติเบื้องต้นในการปรับร่างกายและจิตใจให้มีความผ่อนคลาย ให้ปลอดความกังวล จากนั้นนำใจมาวางที่กลางท้อง และท่องบริกรรมภาวนาว่า สัมมา อะระหัง ต่อเนื่องไปเรื่อยๆ โดยเน้นให้ได้อารมณ์สบายเป็นหลักและได้นั่งสมาธิพร้อมกัน 45 นาที 

วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดสอนสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่น

    จากนั้นพระอาจารย์ได้แสดงธรรมคำสอนเรื่อง โอวาทปาฏิโมกข์ เป็นหลักคำสอนสำคัญที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์ได้ประทานแก่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อวางจุดหมาย หลักการ และวิธีการ ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่พุทธบริษัททั้งหลาย ซึ่งหลักการ 3 ได้แก่ 1. การไม่ทำบาปทั้งปวง 2. การทำกุศลให้ถึงพร้อม และ 3. การทำจิตให้ผ่องใส ด้วยการหมั่นนั่งสมาธิเป็นประจำ โดยพระอาจารย์ได้เชิญชวนทุกคนมาร่วมนั่งสมาธิที่วัดให้ได้ตลอดทุกสัปดาห์ซึ่งความรู้ในวันนี้นับเป็นประโยชน์และเป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับชาวท้องถิ่นทุกท่านเป็นอย่างมาก

วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดสอนสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่น

 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ จัดปฏิบัติธรรมเมืองลาโซเดอฟอนวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ จัดปฏิบัติธรรมเมืองลาโซเดอฟอน

พิธีปฐมนิเทศ โครงการสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าพิธีปฐมนิเทศ โครงการสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า

วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดพิธีถวายคิลานเภสัช  วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดพิธีถวายคิลานเภสัชHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ