จจ.ปทุมธานี เข้าเยี่ยมโครงการอุปสมบทรุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์


[ 25 ก.ย. 2562 ] - [ 16224 ] LINE it!

สมาธิ
พระพุทธศาสนา
เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เข้าเยี่ยม
โครงการอุปสมบทรุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์
ข่าว BOON NEWS ประจำวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2562

จจ.ปทุมธานี เข้าเยี่ยมโครงการอุปสมบทรุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์

    เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยผู้แทนส่วนราชการและส่วนเอกชน เข้าเยี่ยมชมโครงการอุปสมบทรุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์และชมสื่อนวตกรรมที่ใช้สอนพระธรรมทายาทผ่านภาพยนตร์ 3 มิติ และนิทรรศการฝ่ามหันตภัยในวัฏสงสาร

จจ.ปทุมธานี เข้าเยี่ยมโครงการอุปสมบทรุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์

     ด้วยความเมตตาปรารถนาดีของพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีที่มีต่อพระธรรมทายาทที่ได้มาบวชในโครงการอุปสมบทรุ่นบูชาธรรมมหาปูชนีจารย์ ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี จึงได้เมตตามาเข้าเยี่ยมโครงการฯ เมื่อวันที่ 20 กันยายน ที่ผ่านมา ซึ่งก่อนหน้านี้ท่านก็ได้เมตตามาให้กำลังใจผ่านโอวาทอันทรงคุณค่าและถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกับพระธรรมทายาท ณ ห้องแก้วสารพัดนึก จังหวัดปทุมธานี และในครั้งนี้ท่านก็ได้เมตตาเข้าเยี่ยมอีกครั้งพร้อมด้วยผู้แทนส่วนราชการและส่วนเอกชน เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานของโครงการฯ พร้อมเข้าเยี่ยมความเป็นอยู่ของพระธรรมทายาทอย่างใกล้ชิด
 
จจ.ปทุมธานี เข้าเยี่ยมโครงการอุปสมบทรุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์

     โดยมีพระครูสังฆรักษ์รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก เจ้าอาวาสวัดพระธรรกาย พร้อมทีมงานให้การต้อนรับเป็นอย่างดี โดยคณะเยี่ยมชมได้เดินทางมาที่โรงภาพยนตร์ที่ 1 มหารัตรวิหารคด 4 เพื่อรับฟังการรายงานผลการดำเนินของโครงการอุปสมบทรุ่นบูชาธรรมมหาปูชนีจารย์  สถานณการณ์ปัจจุบันของการอุปสมบทที่นับวันจะลดน้อยถอยลง แม้จะระดมสรรพกำลังทุกจังหวัดทุกพื้นที่ในประเทศอย่างเต็มที่แล้วก็ตาม พร้อมทั้งรายงานปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้ผู้แทนทุกภาคส่วนเห็นถึงปัญหาที่แท้จริงเพื่อจะได้ช่วยกันหาหนทางแก้ไข พร้อมทั้งนำเสนอผลสำเร็จของการอบรม ว่า ผู้ที่มาบวชในโครงการมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นในทุกด้าน คิดเป็นร้อยละ 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ จะเห็นได้ว่าหากท่านใดเข้ามาบวชในบวรพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง จะทำให้ผู้นั้นดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน จากนั้นคณะก็ได้ชมภาพยนตร์สามมิติเรื่อง MONKS ชีวิตสมณะผู้ชนะแห่งจักรวาล ตอนพระนันทกุมาร ซึ่งเป็นสื่อนวตกรรมที่เข้าถึงและสัมผัสได้ง่ายดายขึ้น ทำให้ผู้ที่รับชมเข้าใจเรื่องราวพร้อมทั้งรับรู้ความรู้สึกของตัวละครอย่างเข้าถึง 

จจ.ปทุมธานี เข้าเยี่ยมโครงการอุปสมบทรุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์

     ก่อนที่พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ จะได้เดินทางมาเยี่ยมสถานที่การอบรมพระธรรมทายาทภายในมหารัตนวิหารคด พร้อมทั้งได้ร่วมถ่ายภาพหมู่และให้โอวาทเพื่อเป็นกำลังใจแก่พระธรรมทายาท และยังได้เข้าชมนิทรรศการฝ่ามหันตภัยในวัฏสงสาร ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูง ที่จำลองสถานการณ์ เหตุการณ์และสถานที่ทั้งในภูมินรก ภูมิมนุษย์และภูมิสวรรค์ได้อย่างสมจริง ทำให้ผู้ชมเข้าถึงความน่ากลัวของยมโลกที่สุดจะพรรณนา ความเป็นไปวัฏสงสาร และวิธีการฝ่าออกจากวัฏสงสาร ซึ่งเมื่อบุคคลใดได้ดูก็จะเข้าใจชีวิตในสังสารวัฎอย่างแท้จริง
Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
คณะสงฆ์วัดป่าอุบลแก้ว มอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมคณะสงฆ์วัดป่าอุบลแก้ว มอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ครูต้นบุญ มอบถุงยังชีพช่วยประสบภัยน้ำท่วม จ.อุบลราชธานีครูต้นบุญ มอบถุงยังชีพช่วยประสบภัยน้ำท่วม จ.อุบลราชธานี

วัดพระธรรมกาย จัดพิธีบุพเปตพลีวัดพระธรรมกาย จัดพิธีบุพเปตพลีHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวพระพุทธศาสนา