รร. Klar HF & VUC มาเยี่ยมวัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกว


[ 25 ก.ย. 2562 ] - [ 16057 ] LINE it!

สมาธิ
พระพุทธศาสนา
โรงเรียน Klar HF & VUC มาเยี่ยมวัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกว
ข่าว BOON NEWS ประจำวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2562

โรงเรียน Klar HF & VUC มาเยี่ยมวัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกว

    คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียน Klar HF & VUC ได้มาเยี่ยมวัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกว พร้อมทั้งเรียนรู้เรื่องการทำสมาธิและความรู้ในพระพุทธศาสนา

โรงเรียน Klar HF & VUC มาเยี่ยมวัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกว

     ณ วัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกว ประเทศเดนมาร์ก คณะครูจากโรงเรียน Klar HF & VUC ได้มีโอกาสมาปฏิบัติธรรมที่วัด แล้วประทับใจ และเห็นประโยชน์จากการฝึกสมาธิ จึงติดต่อขอนำนักเรียนมาเยี่ยมชมวัด พร้อมทั้งศึกษาความรู้ในพระพุทธศาสนา โดยนักเรียนได้รับการปฐมนิเทศเรื่องความเคารพต่อพระรัตนตรัย การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ วิธีการนั่งสมาธิ ชมวีดีทัศน์เพื่อความเข้าใจในพระพุทธศาสนา

โรงเรียน Klar HF & VUC มาเยี่ยมวัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกว

     จากนั้นตัวแทนนักเรียนได้ถวายพานธูปเทียนแพและพานดอกไม้ ก่อนที่พระอาจารย์จะได้นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรม พร้อมทั้งได้ตอบคำถามต่างๆ เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและการทำสมาธิ นอกจากนี้นักเรียนยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธ โดยผ่านบุญพิธีต่างๆ เช่น ถวายผ้าไตร ตักบาตร ถวายภัตตาหาร กรวดน้ำ รับพร และปิดทองดวงแก้วแห่งความสมปรารถนา จากนั้นคณะนักเรียนได้ชมวัด ชมนิทรรศการพุทธประวัติ และรับประทานอาหารร่วมกัน ซึ่งคุณครูและนักเรียนต่างประทับใจเป็นอย่างมากที่ได้มาเรียนรู้กิจกรรมต่างๆภายในวัด ถ้ามีโอกาสจะกลับมาร่วมนั่งสมาธิที่วัดอีกด้วย

โรงเรียน Klar HF & VUC มาเยี่ยมวัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกว

โรงเรียน Klar HF & VUC มาเยี่ยมวัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกว

โรงเรียน Klar HF & VUC มาเยี่ยมวัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกว
Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก จัดปฏิบัติธรรมเมืองโอเดนเซ่วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก จัดปฏิบัติธรรมเมืองโอเดนเซ่

วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดงานสวดพระปาฏิโมกข์วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดงานสวดพระปาฏิโมกข์

วัดพระธรรมกายปาล์มบีช จัดปฏิบัติธรรมเมืองฟอร์ตลอเดอร์เดลวัดพระธรรมกายปาล์มบีช จัดปฏิบัติธรรมเมืองฟอร์ตลอเดอร์เดลHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ