วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีบรรพชาอุปสมบท


[ 27 ก.ย. 2562 ] - [ 16213 ] LINE it!

สมาธิ
พระพุทธศาสนา
วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีบรรพชาอุปสมบท
ข่าว BOON NEWS ประจำวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562

วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีบรรพชาอุปสมบท

    วัดพระธรรมกายแคนซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีบรรพชาอุปสมบท

วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีบรรพชาอุปสมบท

    สำหรับนาคธรรมทายาทที่บรรพชาอุปสมบทในครั้งนี้คือ นายแพทย์โจนาธาน ปณิธาณ โรจนาศรีรัตน์ ได้มีความตั้งใจบรรพชาอุปสมบทเพื่อตอบแทนพระคุณมารดาบิดาและฝึกฝนอบรมตนเองตามพุทธวิธี โดยพิธีกรรมเริ่มขึ้นในภาคเช้านาคธรรมทายาทพร้อมด้วยผู้ปกครองและคณะญาติได้ตั้งริ้วขบวนและเดินเวียนประทักษิณ 3 รอบ จากนั้นนาคธรรมทาทาทได้ประกอบพิธีวันทาพระประธาน พร้อมทั้งประกอบพิธีขอขมาผู้ปกครอง ส่วนผู้ปกครองก็ได้มอบผ้าไตรแก่นาคธรรมทายาท จากนั้นเป็นพิธีบรรพชาสามเณร โดยได้รับความเมตตาจากพระครูภาวนานันทวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายออเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นพระอุปัชฌาย์ ก่อนที่จะประกอบพิธีถวายบาตรและปัจจัยไทยธรรมแด่สามเณรธรรมทายาท

วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีบรรพชาอุปสมบท

    ส่วนในภาคบ่ายเป็นพิธีอุปสมบท ณ วัดลาวพุทธะรัตนราม โดยได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์จากวัดพุทธต่างๆในรัฐแคนซัสมาเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระอนุสาวนาจารย์ในการประกอบพิธีสังฆกรรมอุปสมบท ซึ่งพระภิกษุผู้บวชใหม่ได้รับฉายาว่า “ฐิตธัมโม” แปลว่าผู้มีจิตใจตั้งมั่นในธรรม

วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีบรรพชาอุปสมบท

 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดสอนสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่นวัดพระธรรมกายลอนดอน จัดสอนสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่น

วัดพุทธไฮล์บรอนน์ จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตรวัดพุทธไฮล์บรอนน์ จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร

วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก จัดปฏิบัติธรรมเมืองฟายรัดเซียวัดพระธรรมกายเดนมาร์ก จัดปฏิบัติธรรมเมืองฟายรัดเซียHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ