วัดพระธรรมกาย จัดพิธีบูชาข้าวพระ


[ 3 ธ.ค. 2562 ] - [ 530 ] LINE it!

สมาธิ
พระพุทธศาสนา
วัดพระธรรมกาย จัดพิธีบูชาข้าวพระ
ข่าว BOON NEWS ประจำวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562

วัดพระธรรมกาย จัดพิธีบูชาข้าวพระ

      วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี จัดพิธีพิธีบูชาข้าวพระเพื่อสืบสานอริยะประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ

วัดพระธรรมกาย จัดพิธีบูชาข้าวพระ

      สำหรับพิธีบูชาข้าวพระจัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม ที่ผ่านมา โดยมีคณะสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนจากทั่วประเทศเดินทางมาร่วมงานบุญอย่างเนืองแน่น ซึ่งผู้มีบุญทุกท่านได้พร้อมเพรียงกัน ณ ศูนย์กลางพิธีห้องแก้วสารพัดนึกและสภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย เพื่อสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย และปฏิบัติธรรม เตรียมความพร้อมของใจให้มีความสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ ก่อนที่จะประกอบพิธีบูชาข้าวพระ โดยกราบอาราธนาพระภาวนาธรรมวิเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานสงฆ์ นำประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ นอกจากนี้ทุกท่านยังน้อมถวายมหาทานบารมี ด้วยการกล่าวคำบูชาข้าวพระ พิธีกล่าวคำถวายลานธรรมปทุมรัตน์เจดีย์ พุทธอุทยานนานาชาติ จังหวัดหนองคาย และกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

วัดพระธรรมกาย จัดพิธีบูชาข้าวพระ

     ซึ่งพิธีบูชาข้าวพระเป็นขนบธรรมเนียมที่สืบทอดกันมายาวนาน แม้ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงปรินิพพานแล้ว ยังมีมหาชนจำนวนมากที่มีกุศลศรัทธาอยากจะใส่บาตรพระพุทธองค์ จึงได้อัญเชิญพุทธปฏิมากรมาประดิษฐานไว้บนโต๊ะหมู่บูชา แล้วนำภัตตาหารอันปราณีตและดอกไม้ธูปเทียนมาถวายบูชา ประดุจพระองค์ยังมีพระชนม์ชีพอยู่ การบูชาข้าวพระน้อมถวายเป็นพุทธชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งถือเป็นบุญใหญ่ที่มีอานิสงส์จะนับจะประมาณมิได้

วัดพระธรรมกาย จัดพิธีบูชาข้าวพระ
Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
พิธีตัดปอยผม รุ่นบูชาธรรม 79 ปี หลวงพ่อทัตตชีโวพิธีตัดปอยผม รุ่นบูชาธรรม 79 ปี หลวงพ่อทัตตชีโว

พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 149พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 149

ชพส.จัดสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าครั้งที่ 38ชพส.จัดสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าครั้งที่ 38Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวพระพุทธศาสนา