วัดพระธรรมกายฮ่องกง จัดงานบุญวันอาทิตย์


[ 19 มี.ค. 2563 ] - [ 422 ] LINE it!

สมาธิ
พระพุทธศาสนา
วัดพระธรรมกายฮ่องกง จัดงานบุญวันอาทิตย์
ข่าว BOON NEWS ประจำวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563

วัดพระธรรมกายฮ่องกง จัดงานบุญวันอาทิตย์

    วัดพระธรรมกายฮ่องกง ได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์

วัดพระธรรมกายฮ่องกง จัดงานบุญวันอาทิตย์

    โดยในช่วงเช้าสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศ และเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ ก่อนที่จะได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใส จากนั้นเป็นทอดผ้าป่าบำรุงวัด และร่วมกันถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน  

วัดพระธรรมกายฮ่องกง จัดงานบุญวันอาทิตย์

    ส่วนในช่วงบ่ายก็ได้ร่วมกันปฏิบัติธรรม พร้อมทั้งรับฟังธรรมะอังทรงคุณค่าจากพระอาจารย์ เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบุญ สร้างบารมี ก่อนที่จะได้ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย ด้วยการร่วมกันทำความสะอาดวัด ด้วยความปลื้มปีติกันทุกคน

วัดพระธรรมกายฮ่องกง จัดงานบุญวันอาทิตย์

 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
คณะสงฆ์นานาชาติ เจริญพุทธมนต์บทรัตนสูตรคณะสงฆ์นานาชาติ เจริญพุทธมนต์บทรัตนสูตร

วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดกิจกรรมนั่งสมาธิออนไลน์วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดกิจกรรมนั่งสมาธิออนไลน์

วัดพระธรรมกายดีซี จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายดีซี จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตรHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ