ม้ากัณฐกะ มีความสำคัญอย่างไร


[ 26 ส.ค. 2553 ] - [ 34664 ] LINE it!

ม้ากัณฐกะ
มีความสำคัญอย่างไร
 
ม้ากัณฑกะ
ม้ากัณฐกะ
 
 
ม้ากัณฐกะเป็นม้าพระที่นั่งของเจ้าชายสิทธัตถะ
เป็นม้าสหชาติ
คือ เกิดวันเดียวกับเจ้าชายสิทธัตถะ

สหชาติกับเจ้าชายสิทธัตถะมี 7 อย่าง คือ

1. กาฬุทายีอำมาตย์
2. นายฉันนะ
3.พระอานนท์
4. พระนางยโสธรา
5. ม้ากัณฐกะ
6. ขุมทรัพย์ มุมเมือง
7. ต้นอัสสัตถพฤกษ์(ต้นพระศรีมหาโพธิ์)

ม้ากัณฐกะ
มีความจงรักภักดีต่อเจ้าชายสิทธัตถะมาก เมื่อตายแล้วไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
มีชื่อว่ากัณฐกะเทวบุตร มีวิมานและอุทยานอันโอฬารพร้อมยานพาหนะและบริวารเป็นอันมาก
สมบัติเหล่านี้บังเกิดขึ้นด้วยบุญจากการนำพระโพธิสัตว์เสด็จออกบวชด้วยความยินดี
Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
ถวายภัตตาหารครั้งใด มีอานิสงส์ยิ่งใหญ่ที่สุด?ถวายภัตตาหารครั้งใด มีอานิสงส์ยิ่งใหญ่ที่สุด?

ต้นพระศรีมหาโพธิ์เดิมชื่อว่าต้นอะไร?ต้นพระศรีมหาโพธิ์เดิมชื่อว่าต้นอะไร?

ทำไมพราหมณ์โกณฑัญะบรรลุธรรมก่อนใครๆ?ทำไมพราหมณ์โกณฑัญะบรรลุธรรมก่อนใครๆ?Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

พุทธประวัติ - วันสำคัญในพระพุทธศาสนา