ต้นโพธิ์ต้นไม้แห่งการตรัสรู้-ที่นี่มีคำตอบ


[ 23 ต.ค. 2553 ] - [ 16897 ] LINE it!
View this page in: English

เรื่องเร้นลับ
ต้นโพธิ์ ต้นไม้แห่งการตรัสรู้

คำถามจากทางบ้าน:
            คุณอามีที่ดินอยู่หลายแปลง อยู่มาวันหนึ่ง คุณอาต้องการจะปรับที่ดิน จึงได้ตัดต้นโพธิ์ทิ้งจนเหลือแต่ตอ แต่ปรากฏว่าต้นโพธิ์ไม่ยอมตาย กลับแตกใบขึ้นมาใหม่ คุณอาก็เลยเผาต้นโพธิ์ต้นนั้นทิ้ง ต่อมาท่านล้มป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งในเม็ดเลือดขาว ชาวบ้านต่างพากันโจษจันว่า สาเหตุที่ทำให้คุณอาล้มป่วยจนเสียชีวิต เพราะเผาต้นโพธิ์ทิ้ง
 
            ต้นโพธิ์ทุกต้นมีความศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันหรือไม่ หากมีความจำเป็นต้องตัดโค่นต้นโพธิ์ ควรทำอย่างไร เหตุใดการบูชาพระพุทธองค์ผ่านต้นโพธิ์จึงได้บุญมาก แล้วหากบูชาผ่านต้นไม้ตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์อื่นๆ จะได้รับบุญเหมือนกันหรือไม่
 
ที่นี่มีคำตอบ:

            คุณอาป่วยเป็นมะเร็งในเม็ดเลือดขาว เพราะกรรมในอดีตที่เป็นผู้ดูแลบ้านส่วย เพื่อเก็บเงินส่งหลวง แต่ได้ยักยอกเงินส่วยเอาไว้ กรรมนี้ตามมาส่งผล
 

            คุณอาตายแล้ว ก็ไปเป็นภุมเทวาระดับล่าง เฝ้าที่ดินของตนที่มีอยู่หลายแห่ง เพราะก่อนตาย ใจยังห่วงสมบัติพัสถานอยู่ ได้รับบุญที่อุทิศไปให้ ก็มีสภาพดีขึ้นมาบ้าง แต่ยังวนเวียนห่วงสมบัติ บวกกับกรรมที่เผาต้นโพธิ์ ทำให้ต้องไปเฝ้าพื้นที่บริเวณต้นโพธิ์นั่นแหละ
 

            หากจำเป็นจะต้องปรับพื้นที่ที่มีต้นโพธิ์อยู่ในที่ดินของเรา สิ่งที่ควรทำ คือ ให้ตัดแต่งกิ่งแล้วขุดล้อมย้ายต้นโพธิ์ไป ไม่ควรเผาทิ้ง แล้วก็หาที่ที่เหมาะสมปลูกกันใหม่
 

            ต้นไม้ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ตรัสรู้ ไม่ว่าจะเป็นต้นอะไร เรียกว่า “ต้นโพธิ์” ทั้งสิ้น ล้วนสามารถยังจิตให้เกิดกุศลธรรมได้เหมือนกันหมดเพราะใครเห็นต้นไม้แห่งการตรัสรู้ธรรม ใจก็จะเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้าและธรรมที่พระองค์ตรัสรู้ จะเป็นทางมาแห่งบุญและดวงปัญญาของตน
 
โดย คุณครูไม่ใหญ่
๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
ผีถ้วยแก้ว-ที่นี่มีคำตอบผีถ้วยแก้ว-ที่นี่มีคำตอบ

เมื่อผีเข้าโยมแม่-ที่นี่มีคำตอบเมื่อผีเข้าโยมแม่-ที่นี่มีคำตอบ

ผีกระสือผีกระหัง-ที่นี่มีคำตอบผีกระสือผีกระหัง-ที่นี่มีคำตอบHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ที่นี่มีคำตอบ-โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา