ตักบาตรเมืองตรังพระ 1,111 รูป หน้าห้างโรบินสัน


[ 29 ม.ค. 2557 ] - [ 16233 ] LINE it!

ตักบาตรเมืองตรัง

โครงการตักบาตรพระ 2 ล้านรูป 77 จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย

ตักบาตรพระ 1,111 รูป 

วั
นอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
 เวลา 07.00  น.

หน้าห้างโรบินสัน จ.ตรัง

 
     มหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ตักบาตรพระ 1,111 รูป วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 เวลา 07.00 น. ณ หน้าห้างโรบินสันตรัง เพื่ออุทิศส่วนพระกุศถวายสมเด็จพระญาณสังวร สำเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกและอาหารที่ได้ จากการตักบาตรจะนำไปช่วยเหลือคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 
 
ข้อปฏิบัติที่ดีงามในการตักบาตร

- แต่งกายด้วยชุดขาว หรือเสื้อขาวเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
- อาหารใส่บาตรควรเป็นอาหารแห้ง
- ข้าวสารควรบรรจุถุงให้เรียบร้อย
- งดใส่ น้ำดื่มชนิดแก้วพลาสติก
- งดใส่ปัจจัยลงในบาตร ท่านสามารถบริจาคได้ที่จุดรับบริจาค หรือต้นผ้าป่าที่มีเจ้าหน้าที่ดูแล
- รักษาใจให้ ผ่องใส น้อมถวายไทยธรรมเป็นสังฆทาน 
- ใส่บาตรด้วยความเคารพ ด้วยการนั่งใส่บาตรโดยให้แถวหน้าใส่ให้เสร็จก่อน

อานิสงส์ของการตักบาตรพระ 

    1. เกิดในร่มเงาบวชพระพุทธศาสนาไปทุกภพทุกชาติ
    2. ย่อมเจริญด้วยโภคทรัพย์สมบัติเป็นอันมาก
    3. ทรัพย์สมบัติคงทนถาวร ไม่วิบัติด้วยภัยใดๆ
    4. ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก ที่ชอบใจของคนหมู่มาก
    5. คนดีเป็นอันมาก ย่อมคบหาผู้ให้ทาน
    6. ชื่อเสียงอันดีงามของผู้ให้ ย่อมฟุ้งขจรไป
    7. ผู้ให้ย่อมแกล้วกล้าอาจหาญ ไม่เก้อเขินในที่ประชุม
    8. เมื่อสิ้นอายุขัย ย่อมเกิดในสุคติโลกสวรรค์   
    9. บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่าย
 
สอบถามรายละเอียดีได้ที่โศัพท์ 081-9589938, 086-9425675, 085-0986056, 083-6472072 และ 087-2772762

สามารถร่วมบุญได้ที่ ธนาคารกรุงไทย เลขที่่ 931-017575-3 แจ้งการโอนโทร. 087-8971133 ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 401-688145-6 , ธนาคารกรุงเทพ 
เลขที่ 261-421411-8, ธนาคารรกสิกรไทย เลขที่ 116-267311-0 แจ้งการโอนที่ 081-5966833

 
ร่วมสนับสนุนโดย ห้างโรบินสันตรัง และศูนย์กัลยาณมิตรจังหวัดตรัง 
 

รับชมคลิปวิดีโอตักบาตรเมืองตรัง พระ 1,111 รูป
ชมวิดีโอตักบาตรเมืองตรัง พระ 1,111 รูป   Download ธรรมะตักบาตรเมืองตรัง พระ 1,111 รูป

บทความที่เกี่ยวกับตักบาตรเมืองตรังพระ 1,111 รูป หน้าห้างโรบินสันDesktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
กำหนดการงานบุญวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2559กำหนดการงานบุญวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2559

summer นี้ไปไหนกันดีsummer นี้ไปไหนกันดี

รับสมัครงานกองสำนักงานเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์รับสมัครงานกองสำนักงานเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวประชาสัมพันธ์