ทวิตเตอร์ Twitter การใช้งานทวิตเตอร์ ขั้นตอนการสมัคร Twitter


[ 2 เม.ย. 2556 ] - [ 16473 ] LINE it!

สมัครทวิตเตอร์ วิธีสมัครสมาชิกทวิตเตอร์ Twitter

      การใช้งานทวิตเตอร์ (Twitter) เริ่มต้น เราจำเป็นต้องสมัครสมาชิกก่อน โดยสามารถใช้อีเมลเป็นตัวกลางในการสื่อสาร ดังนั้นเราสามารถไปสมัครเพื่อขอใช้บริการอีเมลฟรีก่อนได้ เช่น Yahoo Mail, Gmail, Hotmail เป็นต้น และสิ่งสำคัญข้อมูลต่างๆ ที่ใช้ในการสมัคร ควรเป็นชื่อจริง ทั้งนี้ เพื่อให้คนอื่นๆ สามารถเข้ามาติดตามคุณได้ว่า "คุณกำลังทำอะไรอยู่"
 

ขั้นตอนการสมัครทวิตเตอร์

ทวิตเตอร์ Twitter วิธีสมัคร วิธีเล่นทวิตเตอร์
ทำการสมัครสมาชิกทวิตเตอร์ด้วยการกดปุ่ม "สมัครสมาชิกทวีตเตอร์"
 
    คลิกเข้าไปที่ www.twitter.com
    คลิกปุ่ม Sign up Now หรือ สมัครสมาชิกทวิตเตอร์
    พิมพ์รายละเอียดตามที่แสดงหน้าจอ
        Full Name ชื่อนามสกุล
        User Name ชื่อที่ใช้สำหรับการสื่อสารใน Twitter (อาจเป็นชื่อเล่นก็ได้) ระบบของ Twitter จะมีการตรวจสอบให้ทันทีว่า ชื่อทีคุณตั้งมีแล้วหรือยัง ถ้ามี คุณต้องใช้ชื่อใหม่
        Password ให้ใส่รหัสผ่าน (แนะนำให้ใส่อย่างน้อย 8 ตัวอักษรพร้อมกับตัวเลขด้วย)
        Email ใส่ชื่ออีเมลของเรา ต้องเป็นอีเมลจริง เท่านั้น เพราะระบบ Twitter จะมีข้อมูลทางเมลนี้มาให้
        พิมพ์ข้อความ ตามที่เห็นที่หน้าจอ เพื่อยืนยันการใช้งานจริง
        Create my account หรือ สร้างบัญชีทวิตเตอร์ หลังจากกรอกเสร็จแล้ว ให้คลิกที่ปุ่มนี้
 
ทวิตเตอร์ Twitter วิธีสมัคร วิธีเล่นทวิตเตอร์ 
ภาพแสดงการสร้างบัญชีบนทวิตเตอร์

    จากนั้น จะมีหน้าต่างแสดงให้เรา ติดตามเพื่อนที่เล่น Twitter ด้วยกัน สามารถข้ามไปก่อนได้โดยการคลิก "Skip this step" จะมีหน้าต่าง ที่แนะนำให้เรา ติดตามคนดัง ถ้าไม่ต้องการให้คลิกปุ่ม "Finish" ก่อนได้ แค่นี้เราก็จะได้รับอีเมล เพือยืนยัน และสามารถเริ่มใช้งาน Twitter ได้เลย

เริ่มใช้งานทวิตเตอร์ (Twitter)

ทวิตเตอร์ Twitter วิธีสมัคร วิธีเล่นทวิตเตอร์
ภาพวิธีการเขียนทวิตเตอร์

       หลังจากที่คุณได้สมัครเป็นสมาชิกของ Twitter แล้ว เราสามารถเริ่มใช้งาน Twitter ได้ทันที ด้วยการเริ่มต้นด้วยการฝากข้อความ หรือที่เราเรียกว่า "Tweet" ทักทายคนอื่นๆ อย่าลืมเราสามารถบันทึกข้อความได้ไม่เกินครั้ง 140 ตัวอักษร เท่านั้น

คำสั่งพื้นฐานในการใช้งาน Twitter


    Tweet หมายถึง การฝากข้อความบน Twitter
    Tweeple หมายถึง คนที่ใช้งาน Twitter คำว่า Tweeple มาจากคำว่า Tweet + People
    Follow หมายถึง การติดตามบุคคลอื่นๆ ที่เราสนใจ
    Following หมายถึง บุคคลที่คุณติดตามอ่านข้อความของเขาอยู่
    Follower หมายถึง บุคคลที่อ่านข้อความของคุณ
    RT หมายถึง การอ้างอิงข้อความของผู้เล่น Twitter คนอื่นๆ ย่อมาจากคำเต็มว่า Re-Tweet

เริ่มต้น Tweet ครั้งแรก

    คลิกเข้าไปที่ www.twitter.com
    คลิกปุ่ม Sign in ด้านบน เพื่อเข้าระบบ Twitter
    พิมพ์ชื่อ User name หรือ email
    จากนั้นพิมพ์รหัสผ่านหรือ Password
    คลิกปุ่ม Sign in
    หลังจากเข้าไปได้แล้ว?ให้พิมพ์ข้อความที่เราต้องการ Tweet ในช่อง "What?happening?"?
    จากนั้นคลิกปุ่ม "Update"
    ข้อความของเรา ก็จะแสดงที่หน้าต่างนี้ทันที

" เครื่องหมาย  #  ในทวิตเตอร์ที่ใช้ Tweet คืออะไร"

      การใช้ # (hashtag) เพื่อ Tweet ข้อความ จะเป็นการติด tag เพื่อให้สะดวกในการค้นหาคำศัพท์นั้นๆ ที่มีคน Tweet ออกไปได้ง่ายขึ้น วิธีการแท็กทำได้ด้วยการใส่เครื่องหมาย  #ไว้หน้าคำที่คุณต้องการ เช่นคำว่า ธรรมกายก็จะเป็น  #ธรรมกาย ส่วนคำต่อไปก็ให้เว้นวรรคหนึ่งเคาะ ตัวอย่างดังภาพด้านล่างนี้

การใส่ tag #ธรรมกาย ในทวิตเตอร์
 
       Tag (แท็ก) คือคำสั้นๆ หรือ Keyword ซึ่งเป็นคำอธิบายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรากำลังนำเสนอ การใส่แท็ก จะใส่เพื่อให้คนอื่นรู้ว่าเรากำลังคุยเรื่องอะไรอยู่ โดยใส่ #ตามเรื่องที่เราตั้งไว้ เวลาจะค้นจาก hashtag ก็สามารถค้นได้ว่า ใครพูดเรื่องอะไรบ้าง เช่นคำว่า #ธรรมกาย ก็ไปค้นจาก Tag ได้เลย
 

ตัวอย่างการแท็กคำว่า #ธรรมกาย

 
ทวิตเตอร์ Twitter วิธีสมัคร วิธีเล่นทวิตเตอร์ 
ภาพแสดงการแท็กคำว่า #ธรรมกาย  และ  #พุทธศาสนา
 

ภาพแสดงบนหน้าทวีตเตอร์เมื่อคุณกดทวีต

 
 
ทวิตเตอร์ Twitter วิธีสมัคร วิธีเล่นทวิตเตอร์
ภายหลังจากกดทวีตแล้วข้อความที่ทวีตของคุณจะปรากฎในหน้าหลักดังภาพ
 
การค้นหาแท็ก เช่น ใส่แท็กคำว่า #ธรรมกาย ลงในช่องว่างของการค้นหา
จะปรากฎดังภาพด้านล่างนี้

ทวิตเตอร์ Twitter วิธีสมัคร วิธีเล่นทวิตเตอร์
 

การรีทวีต Retweet คืออะไร และมีวิธีการอย่างไร


     Retweet (RT) คือ เป็นการอ้างอิงข้อความ Tweet ของบุคคลอื่น เพื่อไม่ให้สาระสำคัญขาดหายไป จึงต้องเก็บข้อความเก่าไว้ด้วย โดยข้อความที่ส่งต่อจะสามารถส่งไปถึงเพื่อนๆ อีกมากมาย ทั้งของเราเอง และเพื่อนของผู้รับด้วย

วิธีการ Retweet


            1. เลื่อนเมาส์ไปวางบนข้อความแล้วคลิก Retweet

ทวิตเตอร์ Twitter วิธีสมัคร วิธีเล่นทวิตเตอร์
รีทวีตด้วยการคลิกที่ปุ่มรีทวีต
 
            2. จากนั้นคลิกปุ่ม Retweet บนไดอะล็อกบ็อกซ์ เพื่อยืนยันการ Retweet

            3. จากนั้นจะแสดงสัญลักษณ์ดังภาพ และ Retweet ข้อความไปที่หน้า Home ให้ทันที

6 วิธีใช้ประโยชน์จากทวิตเตอร์ Twitter


       หากคุณเคยได้ยินคำนี้และยังสงสัยถึงประโยชน์ของทวิตเตอร์ (Twitter) ซึ่งจริงๆแล้วมันมีมากไปกว่าแค่ใช้ดูว่าคนแปลกหน้ากินอะไรเป็นอาหารกลางวัน เพราะคุณสามารถติดตามข่าวด่วน ใช้เป็นช่องทางร้องเรียนไปถึงบริษัทผู้ผลิต

       ทวิตเตอร์จะเป็นประโยชน์อย่างไม่น่าเชื่อถ้าคุณใช้งานเป็น และมองข้ามเรื่องที่หลายคนพูดไป  เพราะโดยธรรมชาติของบริการแห่งนี้ จะเอื้อต่อการฝากข้อความสั้นๆ ได้อย่างรวดเร็ว ทำให้เหมาะสำหรับใช้เป็นช่องทางรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า หรือใช้ติดตามเหตุการณ์ที่คุณสนใจจากคนที่อยู่ในจุดเกิดเหตุ รวมไปถึงใช้ตามดูชีวิตของบุคคลที่คุณสนใจเป็นพิเศษ และนี่คือ 6 วิธีง่ายๆ ที่จะช่วยให้ทวิตเตอร์มีประโยชน์สำหรับคุณ
 
ทวิตเตอร์ Twitter วิธีสมัคร วิธีเล่นทวิตเตอร์
ทวิตเตอร์ของ DMCUpdates
ติดตามข่าวสารงานบุญ ธรรมสอนใจได้ที่นี่
https://twitter.com/DMCupdates
     

Twitter ทวีตเตอร์ติดตามข่าว

      เว็บไซต์โดยส่วนใหญ่ยังถือเป็นแหล่งข้อมูลและแหล่งข่าวที่สมบูรณ์กว่า แต่ถ้าคุณต้องการตามข่าวเฉพาะเรื่องในแบบหายใจรดต้นคอ และสนใจแม้แต่รายละเอียดยิบย่อย ทวิตเตอร์จะเป็นทางเลือกที่ดี เพราะคุณสามารถอ่านรายงานสดจากยูสเซอร์ของทวิตเตอร์คนอื่นๆ ที่อยู่ในเหตุการณ์หรือสถานที่เกิดเหตุ เช่นกรณีเครื่องบินตกที่แม่น้ำฮัดสัน ผู้คนที่อยู่ในบริเวณนั้นก็จะโพสต์เล่าเรื่องราวที่พบเห็นไว้ในทวิตเตอร์ของพวกเขา (คอนเซ็ปต์ของทวิตเตอร์ก็คือ การบอกเล่าเรื่องราวในชีวิตประจำวันด้วยข้อความสั้นๆ ไม่เกิน 140 ตัวอักษรต่อหนึ่งอัพเดต)
     

Twitter ทวีตเตอร์ช่องทางติดต่อกับบริษัทผู้ผลิต


       การใช้ทวิตเตอร์เป็นช่องทางให้บริการหลังการขายอย่างเต็มรูปแบบ อาจยังฟังดูไม่ค่อยเข้าทีเท่าไรสำหรับบริษัทส่วนใหญ่ อย่างน้อยก็จนกว่าบริการแห่งนี้จะมีสมาชิกเพิ่มอีก 10 ล้านราย อย่างไรก็ดี ในปัจจุบัน คุณสามารถใช้ทวิตเตอร์เป็นช่องทางในการร้องเรียนได้ และเสียงของคุณก็จะดังไปถึงเจ้าของสินค้า เพราะบริษัทยักษ์ใหญ่หลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็น Zappos, Starbucks, Whole Foods, JetBlue และอื่นๆ อีกมากมาย (มากมายจริงๆ) ล้วนแล้วแต่มีแอ็กเคานต์ทวิตเตอร์ให้คุณใช้ในการติดต่อ

        ดังนั้นต่อจากนี้ไป ถ้าคุณมีเรื่องอยากร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ลองใช้กูเกิ้ลเสิร์ชชื่อของบริษัทเจ้าของสินค้า แล้วตามด้วยคำว่า Twitter ถ้าบริษัทดังกล่าวมีแอ็กเคานต์บนทวิตเตอร์ คุณก็จะพบในผลการค้นหาลำดับต้นๆ ที่สำคัญคือ พยายามเรียบเรียงเรื่องร้องเรียนของคุณให้กระชับได้ใจความ เพราะคุณต้องไม่ลืมว่าข้อความจะถูกจำกัดไว้แค่ไม่เกิน140 ตัวอักษร
     

Twitter ทวีตเตอร์ขอความช่วยเหลือ


       เช่นเดียวกับบล็อกและฟอรัม ทวิตเตอร์คือสถานที่ที่เหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับการถามคำถามที่คุณขี้เกียจค้นหาคำตอบด้วยตัวเอง รวมไปถึงการขอความช่วยเหลือ (เช่น “มีใครว่างช่วยขนของย้ายบ้านวันศุกร์ไหม?”) ขอความคิดเห็น (“กล้วยแบบออร์แกนิกมีรสชาติดีกว่าหรือเปล่า?”) หรือขอคำแนะนำ (“ใส่แรมให้กับแมคบุ๊กใหม่เท่าไรดี?”) เป็นต้น

        โอเว่น ริ้งเคิ้ล ผู้พัฒนาทวิตเตอร์บอกกับเราว่า ปัญหาที่คุณเคยใช้เวลาคิด 5 นาที อาจได้คำตอบออกมาภายในเวลา 10 วินาทีบนทวิตเตอร์ แต่นี่หมายถึงอย่างน้อยคุณต้องมีเพื่อนๆ ในชีวิตจริงตามดู (follow) ทวิตเตอร์ของคุณอยู่ และแน่นอนว่าถ้าจะให้เกิดประโยชน์สูงสุด คุณก็ควรตามดูทวิตเตอร์ของเพื่อนด้วย เพื่อเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
     

Twitter ทวีตเตอร์โปรโมตผลงานหรือบริษัทของคุณ


       เช่นเคยคือ ทวิตเตอร์ไม่ใช่บริการแรกที่ให้คุณใช้ประโยชน์ในลักษณะนี้ แต่ด้วยธรรมชาติของตัวมันเอง ทำให้ทวิตเตอร์เป็นทางเลือกที่เหมาะมากสำหรับการโปรโมตผลงานหรือประชาสัมพันธ์บริษัทของคุณ ขอแค่คุณทำแบบไม่กระโตกกระตาก มีลิงก์ไปยังแอพพลิเคชันที่คุณเพิ่งเขียนเสร็จ หรือสินค้าตัวใหม่ของบริษัทบ้างในบางโอกาส ผสมผสานไปกับเรื่องราวอื่นๆ ของคุณ ถ้าเป็นไปได้ พยายามอย่าให้ลิงก์โปรโมตงานมีเกินกว่า 3 ลิงก์ต่อสัปดาห์ เพราะนั่นจะเป็นการยัดเยียดและทำให้คนที่ตามดูคุณรู้สึกไม่ดีเปล่าๆ หรือหนักๆ เข้าก็อาจไม่สนใจที่จะตามคุณอีก
     

Twitter ทวีตเตอร์ไม่ขาดการติดต่อกับเพื่อนฝูง


        นอกจากดูเรื่องราวการใช้ชีวิตประจำวันของคนแปลกหน้าเพื่อความบันเทิงแล้ว ทวิตเตอร์ยังเป็นช่องทางโปรดที่เราชอบใช้เพื่อไม่ให้ขาดการติดต่อจากเพื่อนฝูง แค่เขียนข้อความบอกเล่าเรื่องราวสั้นๆ ในแต่ละวัน เพื่อนๆ ก็จะรู้ความเป็นไปของคุณ ว่ากำลังทุกข์หรือสุขแค่ไหน ในทางตรงกันข้าม คุณก็สามารถรู้ได้ว่ามีเพื่อนคนไหนเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่หรือเปล่า หรือคนไหนกำลังอยู่ในอารมณ์เศร้าและต้องการกำลังใจ ต้องการให้คุณไปหา นี่ยังไม่นับรวมถึงการใช้ชวนกินข้าว หรือชวนทำกิจกรรมอื่นๆ
     

Twitter ทวีตเตอร์พบคนดัง


       ยูสเซอร์ชื่อดังของทวิตเตอร์ที่มีคนตามดูเป็นจำนวนมากบางรายอาจไม่สนใจข้อความที่คุณส่งไปถึง แต่ไม่ใช่กับเบรนท์ สปินเนอร์ (ดาราจากสตาร์เทร็ก) ซึ่งค่อนข้างเป็นมิตรทีเดียว เช่นเดียวกับดาราตลกอย่างสตีเฟ่น ฟราย หรือถ้าคุณมีไอดอลหรือฮีโร่ในดวงใจ ลองเสิร์ชหาทวิตเตอร์ของเขาเหล่านั้น แล้วติดตามดูว่า พวกเขาใช้ชีวิตอย่างไรจึงประสบความสำเร็จ

       อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณอยากเข้าสังคมออนไลน์แห่งนี้ แต่ยังรู้สึกขัดๆ เขินๆ และก็ไม่รู้จะเริ่มอย่างไรดี ลองดู 10 ทิปที่เราแนะนำในบทความนี้ เชื่อว่าน่าจะทำให้คุณใช้งานทวิตเตอร์ได้คล่องขึ้นราวกับว่าใช้งานมาได้ระยะหนึ่งแล้ว

1. ย่อ URL ให้สั้นลง

       ในการใช้งานทวิตเตอร์ เรื่องหนึ่งที่คุณหนีไม่พ้นก็คือการแชร์ลิงก์ แต่เนื่องจากในแต่ละทวีต คุณเขียนข้อความได้ไม่เกิน 140 ตัวอักษร ถ้า URL ที่คุณต้องการแชร์ยาวเหยียด ใช้บริการย่อ URL ให้สั้นลง เพื่อที่คุณจะได้มีพื้นที่สำหรับเขียนข้อความมากขึ้น ที่เราชอบก็อย่างเช่น tinyurl.com, is.gd, ow.ly และ bit.ly
     
2. RT = Retweet


        ถ้าคุณพบทวีตที่ถูกใจ และต้องการก๊อบปี้ไปแปะ (paste) ไว้บนไซต์ของตัวเอง หรือที่ไหนก็ตาม คุณสามารถทำได้ไม่มีปัญหา ตราบใดที่คุณให้เครดิตกับผู้เขียนข้อความในทวีตนั้น ซึ่งโดยธรรมเนียมปฏิบัติแล้ว จะใช้การใส่คำว่า RT แล้วตามด้วยชื่อทวิตเตอร์ของเจ้าของทวีต เช่นถ้าคุณนำทวีตของเราไปใช้ คุณก็ควรใส่คำว่า RT @PCMag ไว้น่าทวีตนั้น
     
3. ส่งเมสเซจส่วนตัว

       ด้วยฟังก์ชัน Direct Messages ของทวิตเตอร์ คุณสามารถส่งข้อความส่วนตัวที่มีขนาดไม่เกิน 140 ตัวอักษรไปยังผู้ใช้ทวิตเตอร์คนอื่นๆ ได้ ลักษณะจะคล้ายกับอีเมล์ฉบับย่อ แต่มีข้อแม้ว่าคนที่คุณจะส่งข้อความถึงได้นั้น ต้องเป็นยูสเซอร์ที่ตามดู (follow) คุณเท่านั้น
     
4. ใช้สัญลักษณ์ @

        ถ้าคุณต้องการอ้างถึง ให้เครดิต หรืออยากติดต่อกับผู้ใช้ทวิตเตอร์คนอื่นๆ ให้ใส่สัญลักษณ์ @แล้วตามด้วยชื่อทวิตเตอร์ของคนๆ นั้นไว้ในทวีตของคุณ ข้อความในส่วนดังกล่าว (@ยูสเซอร์เนม) ก็จะกลายเป็นลิงก์นำไปยังทวิตเตอร์ของยูสเซอร์รายที่ว่า และที่สำคัญคือ ผู้ใช้ทวิตเตอร์รายนั้นสามารถเห็นข้อความในทวีตนี้ของคุณด้วย ในทางตรงกันข้าม คุณก็สามารถเช็กได้ว่ามีใครอ้างถึงคุณในทวีตของพวกเขาบ้าง ด้วยการคลิกที่ @ยูสเซอร์เนมของคุณเองจากกรอบทางขวามือในหน้า Home
     
5. หาเพื่อนของคุณ

       ถ้าคุณยังไม่รู้จะเริ่มต้นสังคมออนไลน์แห่งนี้อย่างไร ลองใช้ Search.twitter.com หาทวิตเตอร์ของเพื่อนคุณ ทวิตเตอร์ของคนดัง หรือของบริษัทที่คุณสนใจ เพื่อที่คุณจะได้ตามดู หรือถ้าคุณมีหัวข้อที่สนใจอยู่แล้ว ก็สามารถใช้หัวข้อนั้นเป็นคีย์เวิร์ดในการค้นหาได้เลย
     
6. เพิ่มโอกาสในการถูกพบให้กับทวีตของคุณ


         ถ้าเรื่องที่คุณกำลังจะเขียนเป็นหัวข้อซึ่งอยู่ในกระแสความสนใจ การใส่เครื่องหมาย # ไว้ข้างหน้าหัวข้อนั้นจะทำให้คนอื่นๆ พบทวีตของคุณได้ง่ายขึ้น และบางทีเขาเหล่านั้นก็อาจตามดูคุณต่อ เช่นเดียวกับเป็นคีย์เวิร์ดที่ผู้คนจำนวนมากใช้ในการเสิร์ช
 
ทวิตเตอร์ Twitter วิธีสมัคร วิธีเล่นทวิตเตอร์
ภาพแสดงตัวอย่างการค้นหาแท็กคำว่า #ธรรมกาย
     
7. แชร์ภาพถ่าย

       ผู้คนส่วนใหญ่ชอบที่จะแชร์ภาพของตัวเองให้กับคนทั้งโลกได้ดู และบางคนก็โด่งดังจากการเรื่องนี้ อย่างเช่นกรณีของจานิส คลุมส์ ซึ่งใช้ TwitPic โพสต์ภาพของเที่ยวบิน 1549 ไว้บนทวิตเตอร์ของเขาได้ก่อนใครเพื่อน เช่นเดียวกันคุณสามารถใช้ TwitPic รวมถึงอีกหลายๆ บริการที่ลักษณะคล้ายกันนี้ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการอัพโหลดและโพสต์ภาพไว้บนทวิตเตอร์
     
8. ทวีตจากมือถือ

        ทวิตเตอร์ให้คุณส่งข้อความตัวอักษรจากโทรศัพท์มือถือเพื่ออัพเดตทวีตของคุณ เช่นเดียวกับที่รับทวีตใหม่ของคนอื่นๆ ซึ่งคุณตามดูอยู่ได้ แต่ก่อนอื่นคุณต้องเข้าไปที่ Settings คลิกที่แท็บ Devices แล้วใส่หมายเลขโทรศัพท์ของคุณก่อน ในทางตรงกันข้าม ถ้าใช้ไปสักพักแล้วคุณรู้สึกว่าการรับทวีตของคนอื่นๆ บนโทรศัพท์มือถือ สร้างความรำคาญให้กับคุณมากกว่าการได้อัพเดตเรื่องราว คุณก็สามารถเข้ามายกเลิกได้จากในแท็บเดียวกันนี้
     
9. หาเดสก์ทอปไคลเอ็นต์ดีๆ มาใช้

       ด้วยเดสก์ทอปไคลเอ็นต์อย่าง TweetDeck, Twhirl หรือ TwitterFox คุณสามารถรับทวีตและจัดให้เป็นหมวดหมู่หรือเป็นระบบระเบียบสำหรับการตามอ่านได้ ไคลเอ็นต์เหล่านี้จะเป็นประโยชน์มากถ้าคุณตามดูทวีตของหลายคน และมีการปฏิสัมพันธ์โต้ตอบ รวมไปถึงใช้ฟังก์ชัน direct messages อยู่บ่อยๆ
     
10. ดาวน์โหลดโมบายไคลเอ็นต์


       ถ้าคุณมีแบล็กเบอร์รี่ ไอโฟน หรือสมาร์ตโฟนอื่นๆ ที่สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi หรือทำงานบนเครือข่าย 3G เราอยากแนะนำให้ดาวน์โหลดโมบายไคลเอ็นต์ของทวิตเตอร์มาใช้ เพราะจะช่วยให้คุณทำอะไรได้มากกว่าแค่ส่งข้อความที่เป็นเท็กซ์ ไคลเอ็นต์ที่น่าสนใจก็จะมีอย่างเช่น Twitterific, TwitterBerry, PocketTweets และ Twidroid เป็นต้น
 
ทวิตเตอร์ Twitter วิธีสมัคร วิธีเล่นทวิตเตอร์

คำศัพท์ การใช้งานทวิตเตอร์ Twitter

    Account  :  รายละเอียดส่วนตัวของผู้เล่น Twitter
    Avator  :  รูปภาพแทนตัวผู้เล่น Twitter
    Client  :  โปรแกรมเสริมที่ใช้สำหรับผู้เล่น Twitter
    Desgin  :  หน้าที่ใช้สำหรับการปรับเปลี่ยนหน้าตาของ Twitter ของเรา
    Direct message  :  คำย่อคือ DM เป็นการสนทนาแบบส่วนตัว คนอื่นๆ ไม่เห็นข้อความเหล่านี้
    Follow  :  การติดตาม
    Following  :  บุคคลที่คุณติดตามอ่านข้อความของเขา
    Follower  :  บุคคลที่คอยติดตามอ่านข้อความของคุณ
    Friend  :  กรณีที่ต่างคนต่าง Follow กัน จะมีสถานะเป็น Friends ทำให้สามารถ Chat กันโดยตรงได้
    Login  :  เข้าใช้ Twitter
    Logout  :  ออกจาก Twitter
    More Info URL  :  กรณีเรามีเว็บไซต์ส่วนตัวหรือใช้งานเว็บอื่นๆ เช่น Facebook เป็นต้น
    One Line Bio  :  ใส่ข้อมูลส่วนตัว เช่น เรียนจบที่ไหน ชอบอะไร เป็นต้น
    Reply  :  การตอบกลับข้อความ
    RT  :
  ย่อมาจากคำว่า Re-Tweet เป็นการอ้างอิงข้อความของผู้เล่นคนอื่น ที่เรา Tweet ต่อ
    Social Networking  :  สังคมออนไลน์ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
    Time Zone  :  เวลาที่เราอยู่ในจังหวัดไหน ประเทศไหน เช่น กรุงเทพฯ ใช้ Time Zone GMT+07.00 เป็นต้น
    Tweet  :  การเขียนข้อความ 1 ครั้ง หมายถึง 1 Tweet
    Tweetple  :  มาจากคำว่า Tweet + People หมายถึง คนที่เช่น Twitter นั่นเอง

ทวิตเตอร์ดารา

     ทวิตเตอร์แพนเค้ก เขมนิจ @kkhemanito
    
ทวิตเตอร์โน้ส อุดม แต้พานิช @UDome_Node
 
 
 
 ทวิตเตอร์
Youtube
instagram
 
    

บทความที่เกี่ยวข้องกับทวิตเตอร์ Twitter วิธีสมัคร วิธีเล่นทวิตเตอร์Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
ข่าวจากปรโลก - สึนามิ (Tsunami)ข่าวจากปรโลก - สึนามิ (Tsunami)

มหาเศรษฐีในสมัยพุทธกาลมหาเศรษฐีในสมัยพุทธกาล

กำหนดการพิธีอัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายกำหนดการพิธีอัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

เรื่องเด่นทันเหตุการณ์