บวชสามเณรล้านรูป พร้อมคำอธิษฐานจิตเสียงหลวงพ่อ


[ 7 พ.ค. 2557 ] - [ 16259 ] LINE it!

บวชล้านรูป


บวชล้านรูป
คำอธิษฐานจิต บวชสามเณรล้านรูป ปี 2559

 

บวชสามเณรล้านรูป


บวชสามเณรล้านรูป

    
     พระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย พระเทพญาณมหามุนี มีความปรารถนาจะจัดบวชสามเณร 1 ล้านรูปในวาระที่หลวงพ่อจะมีอายุครบ 72 ปี ในปี พ.ศ.2559 ซึ่งก็คืออีกประมาณ 700 วัน ดังนั้นการที่เราทุกคนจะมีโอกาสได้ร่วมบุญใหญ่อัศจรรย์ขนาดนี้ได้อย่างเต็มภาคภูมิ เราก็จำเป็นที่จะต้องเริ่มต้นเก็บเงินตั้งแต่วันนี้ เพื่อที่จะได้มีปัจจัยร่วมบุญนี้ได้อย่างปลื้มปิติใจ หลักการที่สำคัญที่เราจะได้บุญเยอะๆ ก็คือ ก่อนทำ ขณะทำ และหลังทำบุญ เราต้องมีความปลื้มปีติให้ได้ทุกขณะ หลวงพ่อจึงเมตตาชวนให้พวกเราเก็บปัจจัยทำบุญวันละ 20 บาททุกวัน และอธิษฐานจิตด้วยความปลื้มล้นใจในทุกๆ วัน

      การที่เราได้มีโอกาสทำบุญทุกวันอย่างนี้ทำให้ใจของเราจดจ่ออยู่กับบุญใหญ่ บวชสามเณรล้านรูป การได้อธิษฐษนจิตทุกวันก็เป็นการตอกย้ำผังแห่งความสำเร็จให้กับตัวเราเอง เมื่อเราเริ่มต้นเก็บทุกวัน ใจของเราก็ชุ่มเย็นอยู่ในบุญ และสามารถที่จะมีเงินจำนวนหนึ่งถวายทำบุญบวชสามเณรล้านรูปในอนาคตได้อย่างสบายๆ อย่างมีความสุข อย่างปีติและภาคภูมิใจ

     นับได้ว่าเป็นกุศโลบายอันไม่มีประมาณของพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เมตตาให้พวกเราได้บุญใหญ่กันอย่างสนุกสนานบุญบันเทิง และได้เป็นการปลูกฝังพระพุทธศาสนาให้กับเด็กๆ ซึ่งสำหรับผู้ที่มีความปรารถนาจะร่วมบุญบวชล้านรูปในครั้งนี้ สามารถเก็บปัจจัยที่อธิษฐานจิตดีแล้ว เริ่มสะสมได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2557 เป็นต้นไป ขออนุโมทนาบุญกับบุญใหญ่ในครั้งนี้ของทุกๆ ท่านด้วยนะคะ

 

 

คำอธิษฐานจิต หลวงพ่อนำอธิษฐานจิต

 

 

  

คำอธิษฐานจิตร่วมบุญบวชสามเณรล้านรูป

     ด้วยบุญกุศล  ที่ข้าพเจ้าตั้งใจ  ร่วมบุญบวชสามเณรล้านรูป เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา  และวิชชาธรรมกาย  เพราะบุญนั้น  ขอให้ข้าพเจ้า  เป็นผู้มีความสะอาดบริสุทธิ์  หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะ  เอาชนะอุปสรรคทั้งปวง  ให้มีสุขภาพแข็งแรง  อายุขัยยืนยาว  ได้สร้างบารมีไปนานๆ

     ให้เข้าถึงฐานะอันประเสริฐ  ที่เลิศทั้งมนุษย์สมบัติ  ทิพยสมบัติ และนิพพานสมบัติ  มีดวงปัญญาสว่างไสว  เป็นบัณฑิตนักปราชญ์  ฉลาดในศาสตร์ทั้งปวง  ให้รู้แจ้งเห็นแจ้ง  แทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรม  บาปกรรมอย่าได้มากล้ำกราย  ให้สามารถขจัดมารร้าย  ทั้งวิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์  วิบากกรรมวิบากมาร  ให้มลายหายสูญ  บุญศักดิ์สิทธิ์เกื้อกูล  ให้ชีวิตบริบรูณ์ตลอดไป

     ให้บรรลุวิชชาธรรมกาย  สามารถระลึกชาติได้  ตั้งแต่ยังเยาว์วัย  ให้ได้บรรพชาอุปสมบท  แตกฉานทั้งปริยัติ  ปฏิบัติ  ปฏิเวธ  เทศนา  และวิชชาธรรมกาย  ได้บวชสร้างบารมี  ตราบชีวีหมดสิ้นอายุขัย  ครั้นละโลกไป  ให้ได้ไปดุสิตบุรี  วงบุญพิเศษ  เขตพระบรมโพธิสัตว์  ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรม

     เมื่อยังต้องเวียนว่ายตายเกิด  ถือกำเนิดมาเป็นมนุษย์  ให้ได้เพศบริสุทธิ์  บังเกิดในตระกูลสัมมาทิฐิ  ในครอบครัวธรรมกาย  ให้ถึงพร้อมด้วย  ที่สุดแห่งรูปสมบัติ  ทรัพย์สมบัติ  คุณสมบัติ  ที่สุดแห่งลาภ ยศ สรรเสริญ สุข และมรรคผลนิพพาน  มีสมบัติมหาศาล  สมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่อง  บังเกิดขึ้นไปทุกภพทุกชาติ

     ธรรมอันใด  ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  และพระเดชพระคุณหลวงปู่  พระมงคลเทพมุนี สด  จนฺทสโร   พระผู้ปราบมาร  และคุณยายอาจารย์  มหารัตนอุบาสิกาจันทร์  ขนนกยูง  ท่านได้บรรลุ  ขอจงบรรลุธรรมนั้น  ได้สำเร็จวิชชา3 วิชชา8 อภิญญา6 ปฏิสัมภิทาญาณ4  วิโมกข์8  และจรณะ15  อย่างสะดวกสบาย  มีธรรมะสว่างไสว  ได้สร้างบารมี  ร่วมกับมหาปูชนียาจารย์  ไปทุกภพทุกชาติ  ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม

     ขอความปรารถนา  ของข้าพเจ้าทั้งปวงนี้  จงเป็นผลสำเร็จ  จงเป็นผลสำเร็จ  จงเป็นผลสำเร็จ  ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมกาย  ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ทุกๆพระองค์  จงทุกประการเทอญ  นิพพานะ  ปัจจะโย  โหตุฯ

 

ใบคำอธิษฐานจิต ขนาดA4

คำอธิษฐานจิตบวชสามเณรล้านรูปDesktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
ข่าวจากปรโลก - สึนามิ (Tsunami)ข่าวจากปรโลก - สึนามิ (Tsunami)

มหาเศรษฐีในสมัยพุทธกาลมหาเศรษฐีในสมัยพุทธกาล

กำหนดการพิธีอัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายกำหนดการพิธีอัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

เรื่องเด่นทันเหตุการณ์