Hacker แฮกเกอร์ สงครามโลกไซเบอร์


[ 1 ส.ค. 2554 ] - [ 16446 ] LINE it!

ทันโลก ทันธรรม
ตอน แฮกเกอร์ สงครามโลกไซเบอร์
 
 
 
Hacker 
 
Hacker คืออะไร? 
          ..ในระยะหลังนี้ เราได้ยินข่าวแฮกเกอร์จู่โจมบริษัทชั้นนำ และองค์กรต่างๆ สร้างความเสียหายมากมาย แม้กระทั่งการล้วงความลับด้านต่างๆ มีการฉ้อโกงกันให้เกิดการเสียทางเศรษฐกิจและสังคมมากมาย
อย่างเช่น...
บริษัท SONY ก็ถูกแฮกเกอร์เข้าไปขโมยความลับ ทำให้ต้องปิดบริการทางเว็บไซต์ไปหลายสัปดาห์
บริษัท SEGA ในยุโรปซึ่งเป็นบริษัทเกมส์ได้ถูกแฮกเกอร์ขโมยข้อมูลลูกค้าไปถึง1.2ล้านคน
นอกจากนี้...
          สื่อชั้นนำผู้ผลิตเกม รัฐบาล หรือ ธนาคาร ก็ล้วนแล้วแต่ถูกแฮคเกอร์ล้วงความลับไปทั้งสิ้น เราคิดไม่ถึงจริงๆ อย่างรัฐบาลมาเลเซีย หรือจนกระทั่ง CIA ก็ยังถูกแฮกเกอร์ล้วงความลับ สร้างความเสียหายมากมายให้แก่นานาชาติ เรามาติดตามเรื่องนี้กันนะคะ...
แฮกเกอร์ (Hacker) คืออะไร ?

www.

สงครามโลกไซเบอร์
          ในทางลบ  คือ นักล้วงข้อมูล นักเจาะข้อมูล กลุ่มนี้เราเรียกว่า “อาชญากรคอมพิวเตอร์”  คือ การเจาะเข้าไปในข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาตแล้วนำมาใช้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว กลุ่มเป้าหมายในกลุ่มแรกๆ ของพวกแฮกเกอร์คือ โทรศัพท์มือถือ คือการให้ใช้โทรศัพท์มือถือฟรีโดยไม่ต้องเสียเงิน ส่วนใหญ่แล้วพวกที่ กระทำการกับข้อมูลคอมพิวเตอร์ในทางลบ เราจะเรียกว่า “แครกเกอร์”
          ส่วนในอีกความหมายหนึ่งนั้น อาจหมายถึง “นักเลงคอมพิวเตอร์” คือ ผู้เชี่ยวชาญในสาขาคอมพิวเตอร์ บางครั้งครั้งยังใช้หมายถึงผู้เชี่ยวชาญในสาขาอื่น นอกจากคอมพิวเตอร์ด้วย โดยเฉพาะผู้ที่มีความรู้ในรายละเอียด หรือ ผู้ที่มีความฉลาดเฉลียวในการแก้ปัญหาจากข้อจำกัด
สรุป : - แฮกเกอร์ คือ กระทำการในทางบวก
          - แครกเกอร์  คือ พวกกระทำการในทางลบ
แฮกเกอร์นั้น อาจแบ่งได้เป็นอีก 2 พวก หรือที่เรียกว่า “หมวกขาว” และ “หมวกดำ”

B&W Hat

          แฮกเกอร์ - หมวกขาว คือ ผู้ที่เน้นในเรื่องของวิชาการ หรือที่เรียกตัวเองว่า เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานความปลอดภัย เช่น เมื่อมีระบบใหม่ๆ มา ก็ทำการทดสอบระบบ และสามารถหาวิธีการผ่านเข้าไปได้ในเวลาที่รวดเร็ว เป็นต้น
          แฮกเกอร์ - หมวกดำ คือ พวกที่เข้ามาล้วงข้อมูล เพื่อไปใช้ในทางมิชอบ เช่น ข้อมูลบัตรเครดิต หรือล้วงความลับระดับประเทศ หรือ โจรกรรมข้ามชาติ
 
TimBerners
Tim Berners-Lee
          Tim Berners-Lee ผู้ซึ่งเคยถูกไล่ออกจากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดเนื่องจากเข้าไปล้วงความลับของมหาวิทยาลัย แต่วีรกรรมในขณะนั้นยังไม่เป็นที่เปิดเผย ซึ่งในขณะเดียวกันบุคคลท่านนี้เป็นผู้ที่ริเริ่มการก่อตั้งระบบ www. และเป็นคนที่คิดระบบ hypertext ขึ้นมา เมื่อรวมกับ TCP/IP ขึ้น ก็กลายเป็นระบบ www ที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ ซึ่งนาย TIM Berners-Lee เป็นผู้สร้างระบบดังกล่าวขึ้นเป็นคนแรกของโลกเลย
 

Linus Torvalds
          Linus Torvalds ชาวฟินแลนด์ ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกระบบปฏิบัติการ Linux และเปิดโอกาสให้ทุกคนทั่งประเทศเข้ามาเขียนรหัสคำสั่ง แล้วรวบรวมคำสั่งต่างๆ มาเพื่อสรุป เป็นระบบปฏิบัติการดังกล่าว

jonathan

Jonathan Joseph Jemes
          Jonathan Joseph James อีกหนึ่งนักเจาะข้อมูลโดยเริ่มต้นล้วงข้อมูลของระบบนาซ่าเพียงเพื่อต้องการฝึกฝนภาษาซีตั้งแต่ตนอายุ 10 ปี และโดนจับในเรื่องดังกล่าวในวัยเพียง 15 ปี สร้างความตกตะลึงให้กับชาวอเมริกันเป็นอย่างมาก
...แฮกเกอร์บางคนเมื่อพ้นโทษแล้วก็จะออกมาเขียนหนังสือหนังสือระบบความปลอดภัย บางคนกลายเป็นผู้เชียวชาญซึ่งบริษัทที่ทำงานด้านความปลอดภัยด้านระบบคอมพิวเตอร์...

Hackerthon

Hackerthon ผู้รวมกลุ่มกันช่วยเหลือโลก
          หลายๆ คนมักจะมองเหล่าแฮคเกอร์ไปในทางลบ แต่ก็ยังมีอีกกลุ่มที่รวมตัวกันทำความดีเพื่อชาวโลก นั่นคือ กลุ่มแฮกเกอร์ที่มีชื่อว่า Random Hacks of Kindness ซึ่งสนับสนุนโดยองค์กรใหญ่ๆ อย่างนาซ่า การทำงานของกลุ่มนี้คือ จะมีการประชุมแบบเครือข่าย และใช้ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ มาช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับโลก เช่นในเรื่องของการรายงานภัยพิบัติเพื่อการป้องกัน ซึ่งกลุ่มนี้จะสร้างเครือข่ายให้ดาวน์โหลดลงใน iphone BlackBerry หรือ โทรศัพท์ Android แล้วแจ้งข่าวภัยพิบัติผ่านโปรแกรมดังกล่าวเพื่อช่วยชีวิตมนุษย์ในยามเกิดภัยพิบัติได้ ซึ่งการประชุมในหมู่แฮกเกอร์นี้เรียกว่า Hackathon
          ในสมัยนี้หากพูดถึงเรื่องของศักยภาพของมนุษย์ที่นอกจากจะเป็นคนเก่งแล้วยังต้องเรียนรู้ถึงการป้องกันด้วย เปรียบเหมือนดาบที่คมจำเป็นจะต้องมีฝักเพื่อป้องกันอันตรายต่างๆที่อาจเกิดขึ้นจากคมมีด ยิ่งใครเก่งมากก็ยิ่งจำเป็นจะต้องตระหนักถึงเรื่องของวินัยมากขึ้นเท่านั้น เช่นคนเก่งคนหนึ่งที่มีความสามารถเจาะข้อมูลในคอมพิวเตอร์ได้ ก็สร้างไวรัสขึ้นมาระบาดในคอมพิวเตอร์ สร้างความปั่นป่วนให้ชาวโลกมากมาย ดังนั้น เราจะเห็นได้ว่า ยุคปัจจุบันเป็นยุคที่ความรู้และวินัยจำเป็นต้องคู่ขนานกันไป เราจำเป็นต้องฝึกตน
          ฝึกอย่างไร ?  ให้ รู้เท่าทัน  คือ เราจำเป็นต้องฝึกฝนตนเองให้เก่ง เมื่อเก่งแล้วต้องนำความรู้ความสามารถเหล่านั้นมาใช้ในทางสร้างสรรค์ โดยธรรมชาติของมนุษย์แล้ว เมื่อมีความสามารถในเรื่องใดๆ แล้ว มักจะอยากลองใช้ หรือที่เรียกว่า ร้อนวิชา อยากจะแสดงให้เห็นว่า “ฉันแน่” ซึ่งถ้าหากขาดวินัยกำกับก็อาจเกิดความเสียหายมากมายอย่างที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

ในดีมีเสีย และ ในเสียมีดี

          ในสิ่งที่มีคุณอนันต์ ถ้าใช้ไม่เป็น ก็มีโทษมหันต์เช่นกัน แต่หากเรารู้เท่าทัน ฝึกตนเองให้ดี สามารถสร้างคุณประโยชน์ให้เกิดขึ้นอย่างมหาศาลอีกเช่นเดียวกัน นอกจากรู้เท่าทันแล้ว ความรู้กับวินัยควรจะคู่ขนานกัน แล้วจะประสบความสำเร็จในยุคที่เทคโนโลยีกำลังก้าวหน้านี้กันถ้วนหน้า..
 
 
รับชมวิดีโอ
 

รายการวิดีโอที่เกี่ยวข้อง

ทันโลกทันธรรม
 
 
บทความที่เกี่ยวข้องกับแฮกเกอร์สงครามโลกไซเบอร์

 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
ข้อคิดรอบตัว เรื่อง วัดพระธรรมกายตอนที่ 1ข้อคิดรอบตัว เรื่อง วัดพระธรรมกายตอนที่ 1

ทุกวันอาทิตย์ เสา E6 รวมพลัง dmc.tvทุกวันอาทิตย์ เสา E6 รวมพลัง dmc.tv

ทบทวนบุญวันมาฆบูชา วันที่ 28 ก.พ. 2553ทบทวนบุญวันมาฆบูชา วันที่ 28 ก.พ. 2553Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

Review รายการ