ห้องทำงาน - 5 ห้องชีวิต เนรมิตนิสัย


[ 6 ม.ค. 2554 ] - [ 58445 ] LINE it!
View this page in: English

 

5 ห้องชีวิต - ห้องนอน 5 ห้องชีวิต - ห้องทำงาน5 ห้องชีวิต - ห้องน้ำ5 ห้องชีวิต- ห้องแต่งตัว5 ห้องชีวิต - ห้องอาหารหนังสือ 5 ห้องชีวิตเนรมิตนิสัย

 

ห้องทำงาน
5 ห้องชีวิต เนรมิตนิสัย
รียบเรียงจากโอวาทพระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว)
 
 
5 ห้องชีวิตเนรมิตนิสัย 


 
ห้องทำงาน (ห้องมหาสมบัติ)
 
คำนิยามที่แท้จริง ห้องทำงาน คือ ห้องพัฒนานิสัยใฝ่ความสำเร็จ
 
หลักธรรมประจำห้องทำงาน สัมมาอาชีวะและสัมมาวายามะ
 
หน้าที่หลักของห้องทำงาน

            1) ใช้ในการปลูกฝังสัมมาอาชีวะ ไม่หารายได้จากการทำผิดศีลธรรม ผิดกฎหมาย ผิดจารีตประเพณี

           2) ใช้ปลูกฝังวินัยประจำห้องทำงาน 6 ประการ

                 2.1) มีสัมมาวาจา ใช้คำพูดได้เหมาะสม

                    2.2) มีความเคารพในบุคคล สถานที่ เหตุการณ์

                 2.3) มีมารยาทดี เหมาะแก่บุคคลและกาลเทศะ

                 2.4) มีความรับผิดชอบทั้งส่วนตัวและส่วนรวม
                 2.5) เคร่งครัดต่อระเบียบวินัยในการทำงาน
                 2.6) เอาใจใส่ดูแลอุปกรณ์ต่าง ๆ ในห้องทำงาน

ห้องทำงาน
5 ห้องชีวิต เนรมิตนิสัย
 
ความรู้เกี่ยวกับห้องทำงาน
 

         1) เลือกประกอบสัมมาอาชีพที่ไม่ผิดศีลธรรม ไม่ผิดกฎหมาย ไม่เกี่ยวกับอบายมุข ไม่ก่อให้เกิดมิจฉาทิฐิ

         2) ทำเลที่ประกอบอาชีพต้องสอดคล้องกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อความเหมาะสม ในการทำงาน และเพื่อความสำเร็จในอาชีพ
         3) ห้องทำงานต้องเหมาะสมกับจำนวนบุคลากร และชนิดของงาน
         4) การตกแต่งต้องสะดวกในการทำงาน สะอาด ถูกสุขอนามัย มีความปลอดภัย ไม่มีภาพลามกอนาจาร
         5) อุปกรณ์เครื่องใช้ในแต่ละห้องต้องเพียงพอ จัดเก็บเป็นระบบ เพื่อให้เกิดความคล่องตัว
         6) ใช้อุปกรณ์อย่างถูกวิธี และหมั่นดูแลรักษา จะได้มีไว้ใช้งานได้นาน ๆ หากเกิด ชำรุดเสียหายต้องรีบซ่อมแซม

         7) มีกุศโลบายในการสนับสนุนคนดี แก้ไขคนโง่ คัดคนพาลออก

ประโยชน์จากการใช้ห้องทำงานอย่างถูกต้อง
 

          1) ทางใจ
                         1.1) สามารถใช้สติปัญญาในการประกอบอาชีพได้ประสบผลสำเร็จด้วยดีตาม เป้าหมาย

                 1.2) มีโอกาสเพิ่มบุญกุศลให้ตนเองเป็นนิจ
                 1.3) แสวงหาความรู้ เพิ่มพูนปัญญาทางโลกและทางธรรม จะได้ไม่ต้องก่อเวร ก่อภัยกับใครทั้งสิ้น
          2) ทางกาย
                 2.1) ใช้เพิ่มปัญญาในการประกอบสัมมาอาชีพ
                         2.2) ใช้พัฒนาความชำนาญในการทำงาน
                 2.3) ใช้ฝึกนิสัยมีวิริยอุตสาหะในการทำงาน
                         2.4) ใช้เพิ่มพูนทรัพย์ เป็นทางมาแห่งมหาสมบัติ
 

ดูละคร 5 ห้องชีวิต ห้องทำงาน ตอน ห้องนางรำ

 

สั่งซื้อสื่อละคร 5 ห้องชีวิต ตอนห้องนางรำ

 

DVD ละครฟื้นฟูศีลธรรมโลก > ห้องนางรำ

DVD ละครฟื้นฟูศีลธรรมโลก  ห้องนางรำ แผ่นละ 40 บาท

 

 
ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
ชีวิตสมณะ..ชีวิตที่ฝันใฝ่.. ของลูกผู้ชายตัวจริงชีวิตสมณะ..ชีวิตที่ฝันใฝ่.. ของลูกผู้ชายตัวจริง

ห้องนอน - 5 ห้องชีวิต เนรมิตนิสัยห้องนอน - 5 ห้องชีวิต เนรมิตนิสัย

ห้องน้ำ - 5 ห้องชีวิต เนรมิตนิสัยห้องน้ำ - 5 ห้องชีวิต เนรมิตนิสัยHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

วารสารอยู่ในบุญฉบับ pdf