ข้อคิด รอบตัว (หน้า 1 จาก 17)
เวลาพักของใจเวลาพักของใจ
คิดให้เยอะก่อนคิดขายบริการคิดให้เยอะก่อนคิดขายบริการ
เหยียด กายแตกต่างหรือใจตกต่ำเหยียด กายแตกต่างหรือใจตกต่ำ
รับมือกับแรงกดดันรับมือกับแรงกดดัน
อวดไปได้อะไรอวดไปได้อะไร
เจาะลึกความน่าเบื่อเจาะลึกความน่าเบื่อ
โกงไปไม่โตโกงไปไม่โต
โรคหวงของโรคหวงของ
นอน กิจวัตรครึ่งชีวิตนอน กิจวัตรครึ่งชีวิต
ดื่มเหล้า ดื่มทำไมดื่มเหล้า ดื่มทำไม
วัยสดใส วัยเกษียณวัยสดใส วัยเกษียณ
สวด เปลี่ยนชีวิตสวด เปลี่ยนชีวิต
ศีล ปรกติของมนุษย์ศีล ปรกติของมนุษย์
แฟนคลับ ความพอดีกับคนดังแฟนคลับ ความพอดีกับคนดัง
ไอดอล คนดังกับความดีไอดอล คนดังกับความดี
 
<1> 2 3 4 ..  15  16    เก่ากว่า >   Home

Video

แยกหมวด