ธรรมะจับใจ (หน้า 1 จาก 16)
เวรกรรมพิสูจน์ได้อย่างไรเวรกรรมพิสูจน์ได้อย่างไร
ชอบถูกแม่ว่าให้เสียใจ : ธรรมะจับใจชอบถูกแม่ว่าให้เสียใจ : ธรรมะจับใจ
อานิสงส์บุญทอดกฐิน : ธรรมจับใจอานิสงส์บุญทอดกฐิน : ธรรมจับใจ
ทำไมบุญส่งผลช้า : ธรรมจับใจทำไมบุญส่งผลช้า : ธรรมจับใจ
ทำอย่างไรเรียกว่าทำดีทำอย่างไรเรียกว่าทำดี
ชีวิตอยู่ไปวันๆชีวิตอยู่ไปวันๆ
เมื่อหัวหน้าอายุน้อยกว่าลูกน้องเมื่อหัวหน้าอายุน้อยกว่าลูกน้อง
อาหารไข่ไม่ผิดศีลอาหารไข่ไม่ผิดศีล
การบวชทำให้เป็นคนดี การบวชทำให้เป็นคนดี
ภาษาของพระพุทธเจ้าภาษาของพระพุทธเจ้า
ทำอย่างไรเมื่อลูกไม่เข้าใจทำอย่างไรเมื่อลูกไม่เข้าใจ
เกิดเป็นทอมชอบสักตามตัวเกิดเป็นทอมชอบสักตามตัว
ลูกเอาแต่นอนลูกเอาแต่นอน
เมื่อชีวิตถูกระรานเมื่อชีวิตถูกระราน
สอนพ่อสอนแม่นั้นสอนยากสอนพ่อสอนแม่นั้นสอนยาก
 
<1> 2 3 4 ..  14  15    เก่ากว่า >   Home

Video

แยกหมวด