ธรรมะ 1 นาที (หน้า 1 จาก 24)
ชาวต่างชาติได้บุญจากไหน : ธรรมะ 1 นาทีชาวต่างชาติได้บุญจากไหน : ธรรมะ 1 นาที
ยิ่งใกล้ยิ่งรำคาญ : ธรรมะ 1 นาทียิ่งใกล้ยิ่งรำคาญ : ธรรมะ 1 นาที
ทำเพราะเป็นหน้าที่ : ธรรมะ 1 นาทีทำเพราะเป็นหน้าที่ : ธรรมะ 1 นาที
ไม่อยากให้ลูกดื้อเหมือนตัวไม่อยากให้ลูกดื้อเหมือนตัว
เป็นคนรักษาสัจจะ : ธรรมะ 1 นาทีเป็นคนรักษาสัจจะ : ธรรมะ 1 นาที
ทำดีแต่อายุสั้น : ธรรมะ 1 นาทีทำดีแต่อายุสั้น : ธรรมะ 1 นาที
ไม่มีที่ให้พึ่ง : ธรรมะ 1 นาทีไม่มีที่ให้พึ่ง : ธรรมะ 1 นาที
อยากมีสติว่องไวอยากมีสติว่องไว
กำลังตัดสินใจเป็นโสดกำลังตัดสินใจเป็นโสด
อบายมุขที่เลวร้ายที่สุด : ธรรมะ 1 นาทีอบายมุขที่เลวร้ายที่สุด : ธรรมะ 1 นาที
หลับยากแต่ตื่นง่าย : ธรรมะ 1 นาทีหลับยากแต่ตื่นง่าย : ธรรมะ 1 นาที
มีลูกมากกับมีลูกน้อย : ธรรมะ 1 นาทีมีลูกมากกับมีลูกน้อย : ธรรมะ 1 นาที
อยากดับความจน : ธรรมะ 1 นาทีอยากดับความจน : ธรรมะ 1 นาที
กินบุญเก่า : ธรรมะ 1 นาทีกินบุญเก่า : ธรรมะ 1 นาที
พระโพธิสัตว์ : ธรรมะ 1 นาทีพระโพธิสัตว์ : ธรรมะ 1 นาที
 
<1> 2 3 4 ..  22  23    เก่ากว่า >   Home

Video

แยกหมวด