ธรรมะจับใจ (หน้า 1 จาก 12)
รวมญาติเลี้ยงเหล้าได้บาปรวมญาติเลี้ยงเหล้าได้บาป
ทำตัวให้มีค่าทำอย่างไรทำตัวให้มีค่าทำอย่างไร
พ่อแม่ไม่เห็นด้วยกับการปฏิบัติธรรมพ่อแม่ไม่เห็นด้วยกับการปฏิบัติธรรม
ถอดเครื่องช่วยหายใจเลยดีไหมถอดเครื่องช่วยหายใจเลยดีไหม
เมื่อเลือกไม่ได้ก็ต้องเลี่ยงเมื่อเลือกไม่ได้ก็ต้องเลี่ยง
เกิดเป็นมนุษย์ยากจริงหรือเกิดเป็นมนุษย์ยากจริงหรือ
ทุกข์ไม่มีคนสืบทอดสมบัติทุกข์ไม่มีคนสืบทอดสมบัติ
อย่าไปยึดมั่นถือมั่นอย่าไปยึดมั่นถือมั่น
ทำบุญแล้วอยากได้ทำบุญแล้วอยากได้
อนิจจังไม่เที่ยงอนิจจังไม่เที่ยง
ความสุขเริ่มต้นที่ไหนความสุขเริ่มต้นที่ไหน
ต้นแบบประชาธิปไตยมาจากไหนต้นแบบประชาธิปไตยมาจากไหน
เมื่อทุกสิ่งเป็นของไม่เที่ยงเมื่อทุกสิ่งเป็นของไม่เที่ยง
ชาวพุทธกับข่าวพระชาวพุทธกับข่าวพระ
วัยทีนอยากศึกษาธรรมวัยทีนอยากศึกษาธรรม
 
<1> 2 3 4 ..  10  11    เก่ากว่า >   Home

Video

แยกหมวด