ธรรมะเพื่อประชาชน (หน้า 13 จาก 14)
โทษของมุสาวาท 2โทษของมุสาวาท 2
เห็นอริยสัจขจัดทุกข์ เห็นอริยสัจขจัดทุกข์
เหตุแห่งทุกข์เหตุแห่งทุกข์
เสียงดีเพราะมีบุญเสียงดีเพราะมีบุญ
เวียนสร้างบารมีอยู่แต่ในเทวโลกเวียนสร้างบารมีอยู่แต่ในเทวโลก
เลี้ยงดูแม่พ่อเกิดก่อสวรรค์เลี้ยงดูแม่พ่อเกิดก่อสวรรค์
เลิกอบายมุข พบสุขแท้จริงเลิกอบายมุข พบสุขแท้จริง
เลิกทะเลาะกันได้แล้วเลิกทะเลาะกันได้แล้ว
เลิกตระหนี่ตลอดไปตอนที่ 2เลิกตระหนี่ตลอดไปตอนที่ 2
เลิกดื่มอย่างเด็ดขาดเลิกดื่มอย่างเด็ดขาด
เลิกตระหนี่ตลอดไปตอนที่ 1เลิกตระหนี่ตลอดไปตอนที่ 1
เป็นกัลยาณมิตรยามเจ็บป่วยเป็นกัลยาณมิตรยามเจ็บป่วย
เบื้องหลังของทุกชีวิตเบื้องหลังของทุกชีวิต
เทคนิคของยักษ์ช่วยคนเข้าถึงธรรมเทคนิคของยักษ์ช่วยคนเข้าถึงธรรม
เตรียมพร้อมก่อนไปสัมปรายภพเตรียมพร้อมก่อนไปสัมปรายภพ
 
< ใหม่กว่า   1 2 .. 10 11 12 <13>    Home

Video

แยกหมวด