ปฏิบัติธรรมภาคเช้า (หน้า 19 จาก 22)
วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2555วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2555
วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2555วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2555
วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2555 วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2555
วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2555 วันวิสาขบูชาวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2555 วันวิสาขบูชา
วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2555วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2555
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2555วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2555
วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน พ.ศ.2555วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน พ.ศ.2555
วันอาทิตย์ที่ 22  เมษายน พ.ศ.2555วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ.2555
วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน พ.ศ.2555วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน พ.ศ.2555
วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน พ.ศ.2555วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน พ.ศ.2555
วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน พ.ศ.2555วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน พ.ศ.2555
วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2555วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2555
วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2555วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2555
วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2555วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2555
วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2555 วันมาฆบูชาวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2555 วันมาฆบูชา
 Home

Video

แยกหมวด