ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย (หน้า 18 จาก 21)
วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน พ.ศ.2555วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน พ.ศ.2555
วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน พ.ศ.2555วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน พ.ศ.2555
วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2555วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2555
วันอาทิตย์ที่ 18  มีนาคม พ.ศ.2555วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2555
วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2555วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2555
วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2555 วันมาฆบูชาวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2555 วันมาฆบูชา
วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555
วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555
วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555
วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555
วันอาทิตย์ต้นเดือนที่ 1 มกราคม พ.ศ.2555วันอาทิตย์ต้นเดือนที่ 1 มกราคม พ.ศ.2555
วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2554วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2554
วันอาทิตย์ต้นเดือนที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2554วันอาทิตย์ต้นเดือนที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2554
วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2554วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2554
วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2554วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2554
 Home

Video

แยกหมวด