พระธรรมเทศนาวันอาทิตย์ (หน้า 1 จาก 6)
โอวาทประทานสงฆ์ วันอาทิตย์ที่ 18 มิ.ย. 2560โอวาทประทานสงฆ์ วันอาทิตย์ที่ 18 มิ.ย. 2560
โอวาทประทานสงฆ์ วันอาทิตย์ที่ 11 มิ.ย. 2560โอวาทประทานสงฆ์ วันอาทิตย์ที่ 11 มิ.ย. 2560
โอวาทประทานสงฆ์ วันอาทิตย์ที่ 29 ม.ค. 2560โอวาทประทานสงฆ์ วันอาทิตย์ที่ 29 ม.ค. 2560
พระธรรมเทศนาวันอาทิตย์ที่ 4 ธ.ค. 2559พระธรรมเทศนาวันอาทิตย์ที่ 4 ธ.ค. 2559
พระธรรมเทศนาวันอาทิตย์ที่ 27 พ.ย. 2559พระธรรมเทศนาวันอาทิตย์ที่ 27 พ.ย. 2559
โอวาทประทานสงฆ์ วันอาทิตย์ที่ 20 พ.ย. 2559โอวาทประทานสงฆ์ วันอาทิตย์ที่ 20 พ.ย. 2559
โอวาทประทานสงฆ์ วันอาทิตย์ที่ 6 พ.ย. 2559โอวาทประทานสงฆ์ วันอาทิตย์ที่ 6 พ.ย. 2559
โอวาทประทานสงฆ์ วันอาทิตย์ที่ 11 ก.ย. 2559โอวาทประทานสงฆ์ วันอาทิตย์ที่ 11 ก.ย. 2559
พระธรรมเทศนาวันอาทิตย์ที่ 28 ส.ค. 2559พระธรรมเทศนาวันอาทิตย์ที่ 28 ส.ค. 2559
พระธรรมเทศนาวันอาทิตย์ที่ 21 ส.ค. 2559พระธรรมเทศนาวันอาทิตย์ที่ 21 ส.ค. 2559
โอวาทประทานสงฆ์ วันอาทิตย์ที่ 7 ส.ค. 2559โอวาทประทานสงฆ์ วันอาทิตย์ที่ 7 ส.ค. 2559
พระธรรมเทศนาวันอาทิตย์ที่ 24 ก.ค. 2559พระธรรมเทศนาวันอาทิตย์ที่ 24 ก.ค. 2559
พระธรรมเทศนาวันอาทิตย์ที่ 19 มิ.ย. 2559พระธรรมเทศนาวันอาทิตย์ที่ 19 มิ.ย. 2559
พระธรรมเทศนาวันอาทิตย์ที่ 15 พ.ค. 2559พระธรรมเทศนาวันอาทิตย์ที่ 15 พ.ค. 2559
พระธรรมเทศนาวันอาทิตย์ที่ 8 พ.ค. 2559พระธรรมเทศนาวันอาทิตย์ที่ 8 พ.ค. 2559
 Home

Video

แยกหมวด