พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน (หน้า 16 จาก 18)
วันอาทิตย์ ที่ 2 ธ.ค. 55วันอาทิตย์ ที่ 2 ธ.ค. 55
วันอาทิตย์ ที่ 18 พ.ย. 55วันอาทิตย์ ที่ 18 พ.ย. 55
วันอาทิตย์ ที่ 11 พ.ย. 55วันอาทิตย์ ที่ 11 พ.ย. 55
วันอาทิตย์ ที่ 4 พ.ย. 55วันอาทิตย์ ที่ 4 พ.ย. 55
วันอาทิตย์ ที่ 28 ตุลาคม 55วันอาทิตย์ ที่ 28 ตุลาคม 55
วันอาทิตย์ ที่ 21 ตุลาคม 55วันอาทิตย์ ที่ 21 ตุลาคม 55
วันอาทิตย์ ที่ 14 ตุลาคม 55วันอาทิตย์ ที่ 14 ตุลาคม 55
วันอาทิตย์ ที่ 7 ตุลาคม 55วันอาทิตย์ ที่ 7 ตุลาคม 55
วันอาทิตย์ ที่ 30 กันยายน 55วันอาทิตย์ ที่ 30 กันยายน 55
วันอาทิตย์ ที่ 23 กันยายน 55วันอาทิตย์ ที่ 23 กันยายน 55
วันอาทิตย์ ที่ 16 กันยายน 55วันอาทิตย์ ที่ 16 กันยายน 55
วันอาทิตย์ ที่ 9 กันยายน 55วันอาทิตย์ ที่ 9 กันยายน 55
วันอาทิตย์ ที่  26 สิงหาคม 55วันอาทิตย์ ที่ 26 สิงหาคม 55
วันอาทิตย์ ที่  19 สิงหาคม 55วันอาทิตย์ ที่ 19 สิงหาคม 55
วันอาทิตย์ ที่  12 สิงหาคม 55วันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม 55
 Home

Video

แยกหมวด