สกู๊ปอัพเดท (หน้า 4 จาก 132)
พิธีปลูกต้นเบญจทรัพย์เป็นปฐมเริ่มพิธีปลูกต้นเบญจทรัพย์เป็นปฐมเริ่ม
พิธีตักบาตรฉลองพระใหม่ 5,000 รูป รุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ปี พ.ศ.2562พิธีตักบาตรฉลองพระใหม่ 5,000 รูป รุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ปี พ.ศ.2562
ขั้นตอนการปลูกเบญจทรัพย์ขั้นตอนการปลูกเบญจทรัพย์
พิธีอุปสมบทรุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ณ วัดบ้านระกาศพิธีอุปสมบทรุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ณ วัดบ้านระกาศ
พิธีถวายมหาสังฆทาน 400 รูป และพิธีปล่อยโค ครั้งที่ 15 จ.ราชบุรีพิธีถวายมหาสังฆทาน 400 รูป และพิธีปล่อยโค ครั้งที่ 15 จ.ราชบุรี
พิธีอุปสมบท สามเณรธรรมทายาท 5,555 รูป ณ วัดพระพุทธบาทและวัดป่าคาปี พ.ศ.2562พิธีอุปสมบท สามเณรธรรมทายาท 5,555 รูป ณ วัดพระพุทธบาทและวัดป่าคาปี พ.ศ.2562
ทบทวนบุญวันธรรมชัยปี พ.ศ.2562 ชิตังเมทบทวนบุญวันธรรมชัยปี พ.ศ.2562 ชิตังเม
พิธีถวายยารักษาพระภิกษุและสามเณรอาพาธ เนื่องในวันธรรมชัยพิธีถวายยารักษาพระภิกษุและสามเณรอาพาธ เนื่องในวันธรรมชัย
พิธีอุปสมบทหมู่ รุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ณ วัดดอกไม้และวัดบ้านพร้าวนอกพิธีอุปสมบทหมู่ รุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ณ วัดดอกไม้และวัดบ้านพร้าวนอก
จุดประทีปครั้งแรกในประเทศศรีลังกาจุดประทีปครั้งแรกในประเทศศรีลังกา
พิธีตักบาตรพระ 10,000 รูป หาดใหญ่ จ.สงขลาพิธีตักบาตรพระ 10,000 รูป หาดใหญ่ จ.สงขลา
เทศกาลงานบุญนานาชาติ ปีที่ 6 ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จ.สงขลาเทศกาลงานบุญนานาชาติ ปีที่ 6 ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จ.สงขลา
จุดประทีปครั้งแรกในประเทศศรีลังกาจุดประทีปครั้งแรกในประเทศศรีลังกา
MV ตักบาตรพระ 10,000 รูป หาดใหญ่ พ.ศ. 2562MV ตักบาตรพระ 10,000 รูป หาดใหญ่ พ.ศ. 2562
พิธีอุปสมบทรุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ณ วัดพระธรรมกายพิธีอุปสมบทรุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ณ วัดพระธรรมกาย
 Home

Video

แยกหมวด