วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้นวิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น
เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต่อจากนี้ไป ให้ตั้งใจให้แน่แน่ว มุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกัน ทุกๆ คนนะลูกนะ ให้นั่งขัดสมาธิ โดยเอาขาขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้าย นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้าย LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น1