แสงสว่างส่องทางชีวิต

แสงสว่างส่องทางชีวิตแสงสว่างส่องทางชีวิต
สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเหล่านั้น เมื่อเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ล้วนแต่ไปสู่จุดสลายทั้งสิ้น รวมทั้งสังขารร่างกายของเรา ที่เกิดมาสร้างบารมีในโลกนี้ ก็มีเวลาจำกัด ของการสร้างบารมี และความตายก็ไม่มีนิมิตหมาย LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น1