ชีวิตวัยเกษียณ ผศ.สมใจ ทิพย์ชัยเมธา

ชีวิตวัยเกษียณ ผศ.สมใจ ทิพย์ชัยเมธาชีวิตวัยเกษียณ ผศ.สมใจ ทิพย์ชัยเมธา
ครอบครัวมีความสำคัญต่อ การสร้างชีวิตชีวากับผู้สูงอายุที่มีสุขภาพไม่เอื้ออำนวยในวัยชราที่จะต้องร่วงโรยไปตามกาลเวลา หลักธรรมะในการดำเนินชีวิตปั้นปลายจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งนอกจากสร้างความสมดุลในการใช้ชีวิตให้มีความสุขทุกๆวันแล้ว ยังเป็นการสั่งสมเสบียงติดตัวไปข้ามภพข้ามชาติด้วย LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

เดินไปสู่ความสุข