สัมภาษณ์ พระมหาสุทธิชัย สุทฺธิชโย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย

สัมภาษณ์ พระมหาสุทธิชัย สุทฺธิชโย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย สัมภาษณ์ พระมหาสุทธิชัย สุทฺธิชโย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
พระมหาสุทธิชัย สุทฺธิชโย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ในโครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน 1 ล้านคน รุ่นที่ 4 ติดต่อศูนย์ประสานงาน โครงการฯได้ตามเบอร์โทรศัพท์ LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

DMC Guide