อุบาสิกาแก้วอรวรรณ อินทร์สุวรรณ

อุบาสิกาแก้วอรวรรณ อินทร์สุวรรณอุบาสิกาแก้วอรวรรณ อินทร์สุวรรณ
อุบาสิกาแก้วอรวรรณ นครปฐมจังหวัดเล็กๆที่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ ด้วยระยะทาง 56 ก.ม เราจะเห็นยอดพระปรางเด่นสง่า ปูชนียสถานที่สำคัญเก่าแก่ของประเทศนั้นคือ พระปฐมเจดีย์ ศูนย์รวมดวงใจของชาวพุทธครั้นโบราณกาล LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

เดินไปสู่ความสุข