เป้าหมายของนักสร้างบารมีคือการตามคนมาบวชพระ 1 แสนรูป

เป้าหมายของนักสร้างบารมีคือการตามคนมาบวชพระ 1 แสนรูปเป้าหมายของนักสร้างบารมีคือการตามคนมาบวชพระ 1 แสนรูป
เป้าหมายของนักสร้างบารมีคือการตามคนมาบวชพระแสนรูป ในโครงการอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน 1 แสนรูปทุกหมู่บ้านทั่วไทย โดยพระมหาเสถียร สุวณฺณฐิโต เปรียญธรรม 9 ประโยค วัดพระธรรมกาย LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

DMC Guide