การสร้างบุญพิเศษคือการชวนคนมาบวช

การสร้างบุญพิเศษคือการชวนคนมาบวชการสร้างบุญพิเศษคือการชวนคนมาบวช
การสร้างบุญพิเศษคือการชวนคนมาบวชพระในโครงการอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน 1 แสนรูปทั่วไทย โดยพระณรงค์ ทนฺตจิตฺโต หัวหน้าพระอาจารย์โครงการปฏิบัติธรรมพิเศษ LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

DMC Guide