แสงสว่างเมืองพังงา

แสงสว่างเมืองพังงาแสงสว่างเมืองพังงา
แสงสว่างเมืองพังงา เมืองที่สงบเงียบดูเรียบง่ายทว่างดงามด้วยทัศนียภาพหลากหลาย ทั้งภูเขา ท้องธาร และท้องถ้ำ อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรทางทะเล แวดล้อมด้วยเกาะแก่งน้อยใหญ่ เป็นที่อุทยานแห่งชาติหลายแห่ง ที่ดึงดูดนักเดินทางจากทั่วโลกชมเขาหินปูนลักษณะต่างๆงดงามแปลกตา นอกเหนือป่าชายเลนกว้างใหญ่จนเป็นแหล่งเพาะพันธ์ุสัตว์น้ำของประเทศ LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

เดินไปสู่ความสุข