โน๊ตดนตรีของน้องตุลย์

โน๊ตดนตรีของน้องตุลย์โน๊ตดนตรีของน้องตุลย์
คุณชนิสา ตันติสุรีย์พร นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจ ม.เกษตรศาสตร์ น้องตุลย์ชื่นชอบเสียงดนตรีเมื่อยังเป็นเด็กตัวเล็ก ๆ เมื่อยังพูดไม่ได้แต่เมื่อได้ยินเสียงเพลง ก็จะยิ้มและตั้งใจฟัง บางครั้งก็ขยับตัวตามเสียงเพลงด้วย ดังนั้นเมื่อเติบโตขึ้นกิจกรรมอย่างหนึ่งในชีวิตที่เธอจะเรียนรู้และฝึกฝนในชีวิตก็คือ การเรียนเปียโน ควบคู่ไปกับการศึกษาทางด้านการเงิน ในคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

เดินไปสู่ความสุข