สร้างบารมี 10 ทัศ 2

สร้างบารมี 10 ทัศ 2สร้างบารมี 10 ทัศ 2
ทานบารมี ศีลบารมี เนกขัมมบารมี ปัญญาบารมี วิริยบารมี เป็นการแก้ไขตนเองโดยอาศัยจิตใจภายในก็คือตัวเราเอง แม้เป็นแบบนี้แล้วนักสร้างบารมีจะต้องทำอย่างไรไปติดตามกันเลยครับ LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

นานาเทศนา