สร้างบารมี 10 ทัศ ตอนที่1

สร้างบารมี 10 ทัศ ตอนที่1สร้างบารมี 10 ทัศ ตอนที่1
ทานบารมี ศีลบารมี เนกขัมมบารมี ปัญญาบารมี วิริยบารมี เป็นการแก้ไขตนเองโดยอาศัยจิตใจภายในก็คือตัวเราเอง แม้เป็นแบบนี้แล้วนักสร้างบารมีจะต้องทำอย่างไรไปติดตามกันเลยครับ LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

นานาเทศนา