การสร้างบารมี สัจจะ 5 ประการ ตอนที่ 2

การสร้างบารมี สัจจะ 5 ประการ ตอนที่ 2การสร้างบารมี สัจจะ 5 ประการ ตอนที่ 2
2. สัจจะต่อการงาน หน้าที่ คือสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบ การงาน คือสิ่งที่ต้องทำ LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

นานาเทศนา