ภาพรวมการสร้างบารมี

ภาพรวมการสร้างบารมีภาพรวมการสร้างบารมี
ภาพรวมการสร้างบารมี โดย พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทัตตชิโว) รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

นานาเทศนา