พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 20 พ.ย. 2559

พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 20 พ.ย. 2559พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 20 พ.ย. 2559
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 20 พ.ย. 2559 LINE it!
 
Video


Home

Video

พิธีมอบของที่ระลึก