พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 4 ธ.ค. 2559

พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 4 ธ.ค. 2559พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 4 ธ.ค. 2559
พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม วันอาทิตย์ที่ 4 ธ.ค. 2559 LINE it!
 
Video


Home

Video

พิธีมอบของที่ระลึก