โอวาทประทานสงฆ์ วันอาทิตย์ที่ 29 ม.ค. 2560

โอวาทประทานสงฆ์ วันอาทิตย์ที่ 29 ม.ค. 2560โอวาทประทานสงฆ์ วันอาทิตย์ที่ 29 ม.ค. 2560
โอวาทประทานสงฆ์ วันอาทิตย์ที่ 29 ม.ค. 2560 LINE it!
 
Video


Home

Video

พระธรรมเทศนาวันอาทิตย์