พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานวันอาทิตย์ที่ 21 ต.ค. 2561

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานวันอาทิตย์ที่ 21 ต.ค. 2561พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานวันอาทิตย์ที่ 21 ต.ค. 2561
พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานวันอาทิตย์ที่ 21 ต.ค. 2561 LINE it!
 
Video


Home

Video

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน