ไม่มีที่ให้พึ่ง : ธรรมะ 1 นาที

ไม่มีที่ให้พึ่ง : ธรรมะ 1 นาทีไม่มีที่ให้พึ่ง : ธรรมะ 1 นาที
คำถาม : เราควรปฏิบัติตัวอย่างไร หากต้องอยู่คนเดียวโดยไม่มีญาติพี่น้องให้พึ่งพาอาศัย LINE it!
 
Video


Home

Video

ธรรมะ 1 นาที