ปฏิบัติธรรมภาคบ่ายวันปีใหม่ที่ 1 ม.ค. 2562

ปฏิบัติธรรมภาคบ่ายวันปีใหม่ที่ 1 ม.ค. 2562ปฏิบัติธรรมภาคบ่ายวันปีใหม่ที่ 1 ม.ค. 2562
ปฏิบัติธรรมภาคบ่ายวันปีใหม่ที่ 1 ม.ค. 2562 LINE it!
 
Video


Home

Video

ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย