ปลื้มๆ โดย พระมหา ทศพร ปุญฺญงฺกุโร 8 ม.ค. 2562

ปลื้มๆ โดย พระมหา ทศพร ปุญฺญงฺกุโร 8 ม.ค. 2562ปลื้มๆ โดย พระมหา ทศพร ปุญฺญงฺกุโร 8 ม.ค. 2562
รายการธรรมะเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาและศีล ธรรมโลก มากมายไปด้วยสาระ และธรรมะบันเทิง มีเพลงธรรมะ มีภาพ มีพูด โดย พระมหา ทศพร ปุญฺญงฺกุโร โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา LINE it!
 
Video


Home

Video

ทบทวนฝันในฝัน