การตั้งพระพุทธรูป : ธรรมะ 1 นาที

การตั้งพระพุทธรูป : ธรรมะ 1 นาทีการตั้งพระพุทธรูป : ธรรมะ 1 นาที
คำถาม : มีคนบอกว่าการตั้งพระพุทธรูป ไม่ควรหันหน้าไปทางทิศตะวันตก เป็นเพราะอะไรคะ และจะเกิดความเสียหายอย่างไรคะ LINE it!
 
Video


Home

Video

ธรรมะ 1 นาที