พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานวันปีใหม่ที่ 24 ก.พ. 2562

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานวันปีใหม่ที่ 24 ก.พ. 2562พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานวันปีใหม่ที่ 24 ก.พ. 2562
พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานวันปีใหม่ที่ 24 ก.พ. 2562 LINE it!
 
Video


Home

Video

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน